Vi har för närvarande mycket hög belastning i kundtjänst. Du vet väl om att du här på ssam.se kan få svar på de flesta av dina frågor? Om du inte hittar ditt svar här vänligen återkom senare, antingen via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00 .

Stäng meddelande

Behandling av personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter inom SSAM.

För att vi ska kunna hantera abonnemang för avfall och vatten behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och fastighetsuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått i huvudsak direkt från dig men uppgifter kan även inhämtas av andra, till exempel från fastighetsregister.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är:

  • rättslig förpliktelse
  • allmänt intresse
  • myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller så länge som bolaget kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. 

Personuppgiftsansvarig/kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är tekniska nämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till tekniskanamnden@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019