Styrdokument

Avfallshanteringen i alla kommuner styrs av en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av föreskrifter för avfallshantering och en avfallsplan.

På den här sidan kan du ta del av de dokument som styr avfallshanteringen i din kommun. Föreskrifter är de regler som styr hur avfallet ska hämtas och behandlas och dina skyldigheter som boende i kommunen. Avfallsplanen är de långsiktiga målen för att förbättra avfallshanteringen.

Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan

Lessebo kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan

Tingsryds kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan

Markaryds kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan

Älmhults kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020