Vi har för närvarande mycket hög belastning i kundtjänst. Du vet väl om att du här på ssam.se kan få svar på de flesta av dina frågor? Om du inte hittar ditt svar här vänligen återkom senare, antingen via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00 .

Stäng meddelande

Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun nedan.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Taxan 2020

Från och med 1 januari 2020 har alla taxor i ägarkommunerna samma struktur. Taxan för sophämtning är uppdelade i en grundavgift och en hämtningsavgift.*

Slamtaxan är ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

Nya tjänster presenteras i Markaryds och Älmhults taxa

I taxan för Markaryds och Älmhults kommun tillkommer nya tjänster. I taxedokumentet för 2020 presenteras taxa för fyrfacksabonnemang till villor och fritidshus som kommer införas under hösten 2020. Det finns nu även en klar taxa för matavfallsinsamling för flerfamiljshus/verksamheter som kommer införas under 2020. Hämtning av grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall erbjuds nu i alla kommuner.

*Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020