Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun.

Läs och ta del av de fullständiga taxorna för respektive ägarkommun. Du hittar alla taxor som relaterade dokument.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Renhållningstaxan består av 2 delar:

Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019