Illustration av avfallstrappan

Avfallstrappan

Avfallstrappan anger de olika metoderna för hantering av avfall, och vilka som är att föredra framför andra. Det finns fem olika steg där avfallsminimering är det absolut bästa och deponi det sämsta.

De fem stegen är:

1. Avfallsminimering, det vill säga förhindra att avfall skapa

I första hand behöver vi alltså se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och människans påverkan på miljön. Tio tips för att minska ditt avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Återanvändning

I andra hand ska vi försöka återanvända de saker vi redan skapat. På SSAM har vi insamling för återbruk på flera av våra återvinningscentraler, under hösten 2020 ska det införas på samtliga återvinningscentraler. SSAMs arbete med återbruk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Återvinning av material

När återanvändning inte är möjligt är det bästa att återvinna materialet. Vi på SSAM arbetar ständigt med att sortera ut fler materialslag för återvinning. I dag återvinns förpackningar och tidningar, men även plast och gips.

4. Utvinning av energi genom förbränning

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Deponi, det vill säga lägga på soptipp

Avfall som inte går att hantera på något annat sätt går till deponering. Hos SSAM har vi i dag två aktiva deponier, en på Häringetorp i Växjö kommun och en på Äskya i Älmhults kommun.

Gemensam avfallsplan

SSAM arbetar de fem ägarkommunernas gemensamma avfallsplan. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att omhänderta och förebygga avfall i kommunen, beskriver hur avfallet omhändertas idag och följer upp tidigare avfallsplaner. Läs mer SSAMs avfallsplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020