Maja Rosenlind och Valter Bäckström vid sitt vinnande bidrag: En bänk med tillhörande spel för skolmiljöer.

Maja Rosenlind och Valter Bäckström vid sitt vinnande bidrag: En bänk med tillhörande spel för skolmiljöer.

Återbrukshackaton i Markaryd avgjort

Att skapa produkter av restmaterial blev utmaningen för ett antal studenter som tävlade i Hackaton i Markaryd den gångna helgen. Det är andra gången som tävlingen genomförs med stöd från SSAM, aktörer i näringslivet och huvudarrangören Vetenskapshuset.

Totalt 13 studenter från Linnéuniversitetet och Grimslövs folkhögskola var engagerade i uppdraget att skapa en produkt av restmaterial, något som enkelt kan tas isär och återvinnas samtidigt som det ska kunna brukas utomhus. Under helgen fick de tillgång till olika verktyg och restmaterial som ändå ska slängas, såsom sandpapper, virke, metall och stuvbitar.

Bakom tävlingen står aktörerna Vetenskapshuset, Markaryds kommun, Nibe AB, Johanson, HABI Bygg, 3K Bygg, SSAM, Företagsfabriken och Timsfors Bil- &Traktortjänst.

Med engagemang och stor kreativitet tog studenterna fram diverse prototyper som presenterades för juryn, som blev imponerade av resultatet. Vinnare blev Maja Rosenlind och Valter Bäckström. Deras bidrag bestod i en skön bänk med tillhörande spel för skolmiljöer.

Verkstaden vid årets Hackaton i Markaryd.

Verkstaden erbjöd många spännande återbruksmaterial för skapande.

Senast uppdaterad: 29 november 2021