Är det svårt att hitta på nya återvinningscentralen på Norremarks kretsloppspark?

Här finns en karta över återvinningscentralen, trafikregler och tips som kan underlätta sorteringen.

Karta över återvinningscentralen på Norremarks kretsloppspark
Trafikregler och tips Norremarks kretsloppspark
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019