Vill du förbereda för dina fyrfackskärl?

Här kommer lite tips på möjliga placeringar på din tomt:

  • Du kan bygga en kärlfålla, inbyggnad eller liknande i exempelvis trä för att avskärma kärlen. Tänk på att bygga efter rekommenderat utrymme för kärlen placerade bredvid varandra som är två meter brett och en meter djupt. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga detta.
  • Kärlen kan även byggas in vid tomtkanten.
  • Om du har en häck eller mur runt din tomt, kan du göra antingen ett hål i häcken eller en inbyggnad i muren för kärlen.
  • Du kanske kan ordna en gemensam plats för kärlen tillsammans med din granne?
  • Förslagsvis kan kärl 2 stå inne i garage eller liknande eftersom detta kärl töms mer sällan än kärl 1 och inte innehåller materialslag som ger lukt efter sig. På hämtningsdagen körs kärlet ut till samma plats där kärl 1 töms.

Läs mer om placering av kärl här.

Bild: Fyrfackskärl på tomt
Bild: fyrfackskärl på uppfart
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2020