Hur ser sopbilarna ut i din kommun?

Sopbilarna som kör i våra ägarkommuner ser olika ut eftersom det är olika som sköter hämtningen. I Älmhults kommun kör vi i egen regi men i de övriga kommunerna hämtar entreprenörer avfallet på uppdrag av SSAM. I Markaryds kommun kör Olssons och i Lessebo, Tingsryds och Växjö kommun kör Suez.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019