Person som viker kläder på golvet.

Nu startar textilinsamling hos Växjöbostäder

Växjöbostäder och Human Bridge starar på måndag ett försök med insamling av textil direkt i anslutning till tre hyresfastigheter i Växjö.

Stora mängder textil hamnar felaktigt i hushållsavfallet, trots att det kan gå till återanvändning eller återvinning. Det vill vi på SSAM ändra på. Vi samlar redan in textil på de flesta av våra återvinningscentraler. På försök införs nu också fastighetsnära insamling av textil vid tre av Växjöbostäders hyresfastigheter.

– I dag erbjuder vi fastighetsnära insamling av avfall både i flerbostadshus och villor. Vi ser positivt på att Växjöbostäder även startar upp insamling av textil. Just tillverkning av textil står för en stor miljöpåverkan, därför är det ett särskilt viktigt material att återanvända och återvinna, säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare inom cirkulär ekonomi på SSAM.

Insamlingen står SSAM:s samarbetspartner Human Bridge för. De tar emot alla sorters textilier och intäkterna går till att finanisera deras biståndsarbete.

Försöket som genomförs i samarbete med Suez och SSAM kommer att pågå i tre månader. Om det faller väl ut kan det komma att permanenteras och införas i andra fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2019