Information till kunder i Älmhult

Vi har upptäckt ett fel som berör ett antal kunder i Älmhults kommun. Det innebär att informationen som skickats ut gällande hämtdagar, samt informationen på ”Mina sidor”, inte stämmer överens med när vi faktiskt tömmer kärlen. Vi arbetar med att lösa problemet snarast möjligt. Tack för er förståelse!

Stäng meddelande
Bild: En blå skylt med texten Rest efter sortering

Rest efter sortering har kommit till Norremark

Nu har vi bytt namn från brännbart till rest efter sortering även på Norremarks kretsloppspark. Här ska du slänga det som inte platsar i någon annan container.

Det är mycket som sorteras fel ute på återvinningscentralerna, särskilt i brännbart-containern. Plockanalyser har visat att så mycket som 75 procent av det som kastas där skulle kunna sorteras ut.

Genom att byta namn till rest efter sortering vill vi att du som besökare först ska sortera ditt avfall i de andra containrarna och därefter slänga i rest efter sortering. Tänk till exempel på att slänga textil i textilinsamlingen, sortera ut förpackningar och lämna hela och rena saker till återbruk.

Här kan du läsa meröppnas i nytt fönster om vad som ska slängas i rest efter sortering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2020