SSAM snart i mål med fyrfackskärl – klättrar i rankning

En vuxen man och en flicka sorterar vid fyrfackskärlen

SSAM snart i mål med fyrfackskärl – klättrar i rankning

Fyrfackskärl och fastighetsnära insamling har under våren genomförts för 18000 villa- och fritidshushåll i Växjö, Lessebo och Tingsryd. Även villahushåll i Lessebo och Tingsryd är klara och till hösten återstår Älmhult och Markaryd. Det är en stor logistisk övning att samla in de gamla kärlen och att sätta ut nya i de fem ägarkommunerna. För många kunder är det också en omställning att sortera ut sitt matavfall, då detta inte tidigare skett i alla kommuner.

SSAM kan dock konstatera, nu när vi är färdiga med 70% av hushållen, att det gått över förväntan. Anslutningsgraden, det vill säga antalet kunder som tecknat fyrfacksabonnemang och därmed väljer det mest miljövänliga alternativet, är hittills så hög som 95%.

  • Det är mycket glädjande att våra kunder i så hög grad aktivt väljer fyrfack och tillsammans hjälper oss att minska avfallet. Vi kan redan se en betydande minskning av avfallsmängderna i de kommuner där vi infört fyrfack. Det går helt i linje med både vår vision och nationella mål. Jag vill också rikta ett varmt tack till alla kunder som haft tålamod med att det stundtals varit svårt att komma i kontakt med oss under den här perioden då trycket varit högt, säger Jessica Cedervall, VD på SSAM.

SSAM klättrar i rankning

Samtliga SSAMs ägarkommuner har klättrat i rankningen Sveriges bästa avfallshantering som mäts en gång om året av branschorganisationen Avfall Sverige. Betydande faktorer är införandet av fyrfack, införandet av matavfallsinsamling i flerbostadshus, samt att sopbilarna och andra fordon kör på förnyelsebart bränsle.

  • Från och med i höst gör vi detta i alla våra kommuner, säger Jessica Cedervall. Vårt mål är att nå topp 25 i listan senast 2025 och vi är inte långt ifrån med Växjö som nu ligger på plats 31. Tingsryds kommun har klättrat upp till placering 112 från 145, Lessebo till placering 128 från 231, Älmhult till placering 137 från 217 och Markaryd, som är ny på listan, ligger på placering 160. Det som är spännande är att i rankning 2019 har inte alla våra kommuner haft fyrfack ett helt år ännu. Matavfallsinsamlingen i flerbostadshus har heller inte genomförts i alla kommuner och alla fordon drivs ännu inte på förnyelsebart bränsle. Det innebär att vi inte ser den fulla effekten på rankningen av dessa åtgärder förrän efter 2021, säger Jessica Cedervall.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020