Har du fallfrukt i din trädgård?

En mindre mängd med fallfrukt sorteras som matavfall eller trädgårdsavfall. Om du saknar sortering av matavfall eller trädgårdsavfall eller har större mängder frukt kan du lämna det på våra återvinningscentraler.

ÖPPETTIDER PÅ VÅRA ÅTERVINNINGSCENTRALERöppnas i nytt fönster

ett äpple på marken
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020