Avgifter fyrfack

Ett nytt källsorteringssystem, betyder ny avgift. De nya avgifterna är miljöstyrande, det vill säga att fyrfackssystemet är det billigaste valet och osorterat abonnemang är det dyraste.

Abonnemangsavgiften börjar gälla från och med då det nya källsorteringssystemet införs i ditt område. Avgifterna är inklusive grundavgift och moms per år och gäller året runt.

Avgifter villahushåll Lessebo kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2682

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

940

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3701

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4598

Avgifter fritidshus Lessebo kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning maj-september: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

1451

Extrakärl: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

479

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

1729

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

2170

Avgifterna för abonnemang fyrfack i Markaryds kommun kommer beslutas av kommunfullmäktige år 2019.

Avgifter villahushåll Tingsryds kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2672

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

940

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3646

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4543

Avgifter fritidshus Tingsryds kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning maj-september: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

1753

Extrakärl: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

479

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

1986

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

2428

Avgifter villahushåll Växjö kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2500

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

940

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3400

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4300

Avgifter fritidshus Växjö kommun

Abonnemang

Avgift kronor

Fyrfack 370 liters kärl, tömning maj-september: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

1150

Extrakärl: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

480

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

1560

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning maj-september, varannan vecka

1950

Avgifterna för abonnemang fyrfack i Älmhults kommun kommer beslutas av kommunfullmäktige år 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019