Avgifter fyrfack

Ett nytt källsorteringssystem, betyder ny avgift. De nya avgifterna är miljöstyrande, det vill säga att fyrfackssystemet är det billigaste valet och osorterat abonnemang är det dyraste.

Abonnemangsavgiften börjar gälla från och med då det nya källsorteringssystemet införs i ditt område. Avgifterna är inklusive grundavgift och moms per år och gäller året runt.

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3501 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2780 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2572 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsntervalllänk till annan webbplats
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1193 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3935 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5681 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1494 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 560 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1821 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2285 kr

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3579 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2830 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2554 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall. länk till annan webbplats
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1124 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3947 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4704 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1873 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 574 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2136 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2548 kr

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3481 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2760 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2507 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervalllänk till annan webbplats
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1151 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3870 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4826 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1797 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 576 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2079 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2543 kr

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3267 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2590 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2447 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall länk till annan webbplats
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1113 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3625 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4560 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1229 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 545 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1640 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2147 kr

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3550 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2800 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2524 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervalllänk till annan webbplats
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1124 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3917 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4674 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1873 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 574 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2136 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2548 kr
Senast uppdaterad: 20 januari 2021