Avgifter fyrfack

Ett nytt källsorteringssystem, betyder ny avgift. De nya avgifterna är miljöstyrande, det vill säga att fyrfackssystemet är det billigaste valet och osorterat abonnemang är det dyraste.

Abonnemangsavgiften börjar gälla från och med då det nya källsorteringssystemet införs i ditt område. Avgifterna är inklusive grundavgift och moms per år och gäller året runt.

Avgifter från och med 1 april 2020 i Lessebo kommun

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2717 kr

1469 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2531 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1003 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3769 kr

1759 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

5681 kr

2206 kr


Avgifter från och med införandet av fyrfack i Markaryds kommun

Abonnemang

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2818 kr

1865 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2545 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1103 kr

566 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3925 kr

2124 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4676 kr

2534 kr


Avgifter från och med 1 april 2020 i Tingsryds kommun

Abonnemang

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2697 kr

1767 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2466 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1103 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3704 kr

2012 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4616 kr

2459 kr


Avgifter från och med 1 april i Växjö kommun

Abonnemang

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2535 kr

1210 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2406 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1003 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3512 kr

1600 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4420 kr

2100 kr


Avgifter från och med införandet av fyrfack i Älmhults kommun

Ny taxa beslutades i kommunfullmäktige i slutet av mars 2020

Abonnemang

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

3013 kr

1920 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2740 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1103 kr

566 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

4119 kr

2179 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4871 kr

2589 kr


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020