Två stycken fyrfackskärl vid tomt

Fyrfackskärl.

Frågor och svar

Har du någon fundering kring fyrfack? Nedan hittar du exempel på vanliga frågor och svar.

Vad är fyrfackssystemet?

Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare och fritidshusägare kan sortera ditt avfall (matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar) i två kärl på din tomt. Kärlen är uppdelade i fyra fack vardera, systemet innehåller därför åtta olika sorters fack till ditt avfall.


Vad är skillnaden mellan fyrfackssystemet och dagens sortering?

Skillnaden är att du med fyrfackssystemet kan sortera tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, ofärgade- och färgade glasförpackningar. I en påhängsbox kommer du även kunna sortera batterier och ljuskällor. Idag behöver du åka till återvinningsstation för att sortera detta avfall. Du som sorterar matavfall idag kan du fortfarande slänga men i ett av kärlens fack istället för ett enskilt kärl. Du som inte har sorterat matavfall kommer nu kunna göra det i ett av fyrfackskärlens fack.


Varför införs fyrfackssystemet?

Vi vill med det nya systemet erbjuda bättre service och en smidigare vardag. Att sortera sitt avfall är dock inte bara viktigt för att värna om människa, miljö och resurser. Faktum är att varje invånare har en lagstadgad skyldighet att sortera hushållets returpapper, förpackningar, farligt avfall, läkemedel och grovsopor. Med det nya systemet blir det alltså betydligt lättare att sortera rätt!


På vilket sätt får kunderna bättre service?

Förutom det avfallet vi redan hämtar hos kunden idag så kommer vi även hämta tidningar och förpackningar på din tomt och du som kund slipper köra till en återvinningstation. Det ingår även hämtning av ljuskällor och batterier. Med hjälp av de olika facken och sorteringsguide blir det lättare för dig att sortera rätt.


Varför valdes just detta insamlingssystem?

År 2016 genomfördes en gemensam studie av SSAM:s ägarkommuner: Växjö, Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult. Då tittade en konsult på olika sätt att utveckla avfallshantering i kommunerna med mål att införa fastighetsnära insamling. Studien visade att fyrfackssystemet är det bästa alternativet ur miljösynpunkt eftersom avfallet sorteras bättre och därmed ökar återvinningen.


Måste jag sortera förpackningar och tidningar?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Utöver lagstiftning styrs sortering av avfall i Sverige av EU-direktiv, riksdagens beslutade miljömål och kommunernas regler för avfallshantering.

 

När införs fyrfackssystemet?

Villa

 • Lessebo: fyrfack är infört
 • Tingsryd: fyrfack är infört
 • Växjö: fyrfack är infört
 • Älmhult: Fyrfacksvalet är klart. Utsättningen av kärl pågår under hela hösten 2020.
 • Markaryd: Fyrfacksvalet är klart. Utsättningen av kärl pågår under hela hösten 2020.

Fritidshus

 • Tingsryd: fyrfacksvalet är klart. Utsättningen av kärl sker i slutet på april 2020
 • Lessebo: fyrfacksvalet är klart. Utsättningen av kärl sker i slutet på april 2020
 • Växjö: start våren 2021
 • Älmhult: start våren 2021
 • Markaryd: start våren 2021

Tidsplan för fyrfack.


Vilka erbjuds fyrfackssystemet?

Samtliga villor och fritidshus i respektive kommun.


Jag bor i lägenhet/flerfamiljshus eller har företag, kan jag få fyrfack?

Kontakta kundtjänst via vårt kontaktformulär,info@ssam.se eller 0470-59 95 00 för rådgivning.


Hur införs det?

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Då kan du anmäla om du vill ha fyrfackssystemet eller inte. Om du inte svarar på erbjudandet, införs fyrfackssystemet automatiskt. Innan utsättning av kärl påbörjas, kommer du få information om vad som händer med dina gamla kärl, hur och när utsättningen kommer ske. Fyrfackskärl levereras med ett startpaket.


Vad innehåller startpaketet?

Dina fyrfackskärl levereras tillsammans med ett startpaket som består av en sorteringsguide och bunt med matavfallspåsar. I Lessebo, Markaryds, Tingsryds och Älmhults kommun följer även en påshållare med till matavfallspåsarna eftersom matavfallssortering inte tidigare funnits i de kommunerna. I Växjö kommun har matavfall sorterats sen innan och där finns redan påshållare i de flesta hushållen. Saknar du en påhållare? Kontakta då vår kundtjänst via vårt kontaktformulär ,info@ssam.se eller 0470-59 95 00 så levererar vi en till dig.

Glöm inte att titta efter ditt startpaket i fyrfackskärlet så att det inte tippas i bilen vid nästa tömning!

Vid delning av abonnemang fyrfack följer varsin sorteringsguide, bunt med matavfallspåsar och påshållare till alla hushållen som delar.


Vad händer med mina kärl om jag inte väljer fyrfack?

Om du väljer fyrfack:
Ditt/dina kärl byts ut till två stycken fyrfackskärl

Om du väljer osorterat och har idag:
Kärl för restavfall 190-liter och 370-liter + matavfall: Vi hämtar ditt matavfallskärl. Om du har valt abonnemang osorterat med samma storlek på kärl som du har idag, kommer ditt gamla restavfallskärl stå kvar, där du kommer slänga både restavfall och matavfall. Om du har valt abonnemang osorterat men med större/mindre storlek på kärl som du har idag, byter vi ut till restavfallskärl till vald storlek.

80-liters, 130-liters, 140-liters eller kärl osorterat: Detta är utgående modeller av kärl, på grund av detta kommer ditt kärl bytas ut till ett 190-liters eller 370-liters kärl för osorterat, beroende på vilken storlek du väljer.


Kommer ni att ta bort återvinningsstationerna?

Nej de kommer inte ändras. FTI AB ansvarar för alla återvinningsstationer.
Information om insamling av förpackningar och tidningar.


Hur finansieras införandet?

Det är taxefinansierat.


Hur stora är kärlen?

Det är två identiska kärl. Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 77 cm, höjd: 107 cm, djup: 85,2 cm. Rekommenderade inbyggnadsmått är 2 x 1 meter, höjd 1,15 meter. Tänk på att om du har kärlen under tak, att räkna med utrymme så att du kan öppna locken. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter på bredden, totalt blir det 3 meter.


Vilken färg har kärlen?

Grå.


Kan man få se de nya kärlen redan nu?

Nu finns visningsexemplar av fyrfackskärlen på återvinningscentralerna; Lessebo, Elsemåla och Norremarks kretsloppspark. Visningsexemplar av kärlen kommer även finnas på informationsträffar och informationsmöten som handlar om fyrfackssystemet. På grund av pandemin är alla informationsträffar inställda.


Placering av kärlen?

Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. Ett önskemål är att kärlen ska stå med draghandtaget ut mot chauffören. Kärlen ska stå placerade 0–5 m från tomtgränsen. Senast kl.06 på hämtningsdagen ska kärlen vara placerade inom detta avstånd. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att kunden ska slippa rulla fram dem vid varje tömning.


Åtkomlighet vid kärlen?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lätt framkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar inte är i vägen för sophämtningen. Om kärlen är placerade bakom en grind vid tomten, får den ej vara låst på hämtningsdagen.


Vad händer med mina kärl om jag inte väljer fyrfack?

Om du väljer fyrfack:
Ditt/dina kärl byts ut till två stycken fyrfackskärl

Om du väljer osorterat och har idag:
Kärl för restavfall 190-liter och 370-liter + matavfall: Vi hämtar ditt matavfallskärl. Om du har valt abonnemang osorterat med samma storlek på kärl som du har idag, kommer ditt gamla restavfallskärl stå kvar, där du kommer slänga både restavfall och matavfall. Om du har valt abonnemang osorterat men med större/mindre storlek på kärl som du har idag, byter vi ut till restavfallskärl till vald storlek.

80-liters, 130-liters, 140-liters eller kärl osorterat: Detta är utgående modeller av kärl, på grund av detta kommer ditt kärl bytas ut till ett 190-liters eller 370-liters kärl för osorterat, beroende på vilken storlek du väljer.


Måste jag ha två kärl eller kan jag bara ha ett?

Ja du måste ha två kärl med fullständig sortering. Om du inte önskar ha fyrfackssystemet, kan du välja ett abonnemang för osorterat avfall.


Jag kommer inte ha plats med två fyrfackskärl hur gör jag?

Du kan dela med en granne och det finns även möjlighet att välja abonnemang för osorterat avfall då du endast behöver plats till ett kärl.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00 för rådgivning.


Vad gör jag om jag inte får plats med mer i kärlet?

Det finns möjlighet att beställa extrakärl för restavfall för dig som har förbrukning av blöjor eller liknande. Detta kan du beställa via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.


Jag behöver större utrymme för mitt restavfall (t ex hushåll med förbrukning av blöjor) kan jag få ett större kärl?

Nej, men du kan mot en avgift komplettera med ett 190 l kärl för restavfallet. Du kan beställa ett extra kärl via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00.


Vilka fraktioner finns det i respektive kärl?

 • Kärl 1: restavfall, matavfall, tidningar, färgade glasförpackningar
 • Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar
 • En behållare följer också med för sortering av ljuskällor & batteri (Behållaren har man inomhus men hänger ut den i behov av tömning, på kärl 2 på tömningsdagen).

Förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier ska läggas löst i kärlen. Matavfall ska sorteras i en särskild papperspåse och restavfall lägger du som vanligt i en plastpåse som du knyter ihop.

Tänk på att endast förpackningar, tidningar, restavfall och matavfall sorteras i kärlen. Grovavfall och förpackningar som inte får plats i kärlen, lämnar du som vanligt på närmaste återvinningscentral.


Hur stort är varje fack?

 • Pappersförpackningar: 155 liter
 • Plastförpackningar: 155 liter
 • Tidningar: 60 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
 • Färgade glasförpackningar: 30 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Matavfall: 118 liter
 • Restavfall: 162 liter


Hur har ni bestämt hur kärlen ska fördelas?

Genom undersökningar som visar hur mycket avfall en genomsnittsvilla producerar av de olika sorters avfall. Avfallet ska fördelas jämnt i bilarna och utefter det har en fördelning räknats ut. Eftersom ett 40-tal kommuner redan infört systemet har vi även kunnat dra lärdom av deras erfarenheter.


Får jag byta plats på insatserna/facken i kärlen?

Då får inte byta plats på insatserna i kärlen. Detta beror på att avfallet då kommer hamna i fel fack och blandas i bilen.


Hur sorterar jag olika förpackningar?

På FTI:s webbplats hittar du tips för att sortera förpackningar.länk till annan webbplats


Hur vet jag hur jag ska sortera?

Varje fack är uppmärkt med bild och text för det som ska sorteras i facket. I samband med att du får dina nya kärl, får du även en sorteringsguide som beskriver hur du sorterar. Sorterngsguide som visar dig hur du ska sortera.


Får jag lägga annat glas än flaskor och burkar i fraktionen för färgat och ofärgat glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

Dricksglas, fönsterglas, porslin, speglar, kristallglas, glasprydnader, dekorativa glasburkar och glas-keramik ska inte läggas i kärlet, utan lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som el-avfall, pantflaskor lämnas till butiken. I fyrfackskärlen ska endast glasförpackningar slängas.


Kan jag använda plastpåsar till matavfallet istället för papperspåsar?

Nej, matavfallet får endast läggas i den papperspåse som vi tillhandahåller. Detta för att matavfallet skickas för att rötas och sedan bli biogas. Plast stör denna process.


Vad gör jag med deponi (dvs. icke brännbart avfall som exempelvis söndriga dricksglas, tallrikar och krukor)?

Deponiavfall lämnar du på våra återvinningscentraler.


Får jag slänga grenar i matavfallet?

Nej. Vi tar inte emot trädgårdsavfall i matavfallssorteringen. Endast snittblommor går bra att slänga i matavfallspåsen. Trädgårdsavfallet lämnas på återvinningscentralen eller så kan du beställa ett separat abonnemang där vi hämtar trädgårdsavfallet hemma hos dig. Detta gäller Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Växjö kommun.

  

Hur får man nya papperspåsar till matavfallet?

Kläm fast en papperspåse i locket på ditt matavfallskärl samma dag som du har sophämtning så lämnar chauffören en ny bunt med papperspåsar på locket till kärlet. Om du har missat att flagga efter fler påsar vid ditt tömningstillfälle kan du hämta ut papperspåsar på kommunens alla bemannade återvinningscentraler.


Erbjuder ni sorteringsutrustning i köket?

För sortering av matavfall ingår en påshållare till ditt kök men för övrig sortering ingår ingen utrustning.


Vad händer om jag inte sorterar mitt avfall?

Om det händer upprepade gånger, kan detta resultera i att vi byter ditt abonnemang till osorterat, vilket innebär högre taxa.


Vad händer med avfallet efter tömning?

Avfallet i Tingsryd, Lessebo och Växjö, körs till vår avfallsanläggning Häringetorp utanför Gemla. Avfallet i Älmhult och Markaryd körs till omlastning i Älmhult. Vid omlastning lastas avfallet av i separata fack, beroende på material, för att sedan transporteras vidare för förbränning och materialåtervinning.

Avfallet sorteras i olika fack beroende på material. Matavfallet förbehandlas och skickas vidare till biogasproduktion. Restavfallet skickas till förbränning i ett fjärrvärmeverk. Förpackningar och tidningar skickas till materialåtervinning. Batterier och ljuskällor skickas vidare till miljöriktig behandling.


Jag hemkomposterar, får jag fortsätta med det?

Ja, under förutsättning att du har ett tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i din kommun.

Hur får jag plats med mer i mina fack?

Du kan till exempel trycka ihop plastburkarna, rulla ihop en packad påse, stapla äggkartongerna, vik ihop dryckeskartongerna och lådor. Information och instruktioner hur du får plats mer i dina kärl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur sköter jag förpackningarna innan de läggs i facken?

Förpackningarna måste inte vara rena för att kunna återvinnas, men tömda. Det är alltså inte nödvändigt att skölja ur förpackningarna. Men det kan ju vara trevligare, för dig och för de som hanterar förpackningarna där de återvinns. Använd kallvatten eller återanvänd diskvattnet.
Läs mer om hur du hanterar förpackningarna på ett bra sätt på FTI ABlänk till annan webbplats.


Hur ofta töms kärlen?

 • Kärl 1 töms varannan vecka (Restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar, tidningar)
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka (Pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glasförpackningar, metallförpackningar)
 • Batteribox: batteri och glödlampor töms tillsammans med kärl 2.
 • Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1. Blankett för utsträckt hämtningsintervall.


Kan jag ändra på mitt hämtningsintervall?

Nej, det är bestämda hämtningsintervall som gäller. Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1. Annars finns det inte möjlighet till andra intervaller i dagsläget. Blankett för utsträckt hämtningsintervall


Töms kärlen samtidigt/på samma dag?

Ja, den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag, men inte vid samma tillfälle. Hämtningsdagar för kärlen.


Varför töms kärlen i två bilar?

Sopbilarna har ett delat lastutrymme som uppdelat i fyra fack, ett fack för varje sorts avfall, precis som i ditt kärl. Avfallet skiljs hela tiden åt och blandas aldrig. Därför behövs en bil per kärl. Information om tömningen i bilar.


Vad händer med avfallet efter tömning?

Avfallet i Tingsryd, Lessebo och Växjö, körs till vår avfallsanläggning Häringetorp utanför Gemla. Avfallet i Älmhult och Markaryd körs till omlastning i Älmhult. Vid omlastning lastas avfallet av i separata fack, beroende på material, för att sedan transporteras vidare för förbränning och materialåtervinning.

Avfallet sorteras i olika fack beroende på material. Matavfallet förbehandlas och skickas vidare till biogasproduktion. Restavfallet skickas till förbränning i ett fjärrvärmeverk. Förpackningar och tidningar skickas till materialåtervinning. Batterier och ljuskällor skickas vidare till miljöriktig behandling.


Har ni behovsanpassad tömning?

Nej, inte i dagsläget, men du kan beställa budad tömning hos oss mot en avgift. Beställ via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00.


Hur fungerar budad tömning? Sker det per fack eller per kärl?

Du budar per kärl, även om endast ett fack är fullt. Prisuppgifter finns på sidan Avgifter för sophämtning. Detta kan du beställa via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00.


Vilka abonnemang finns det att välja mellan?

Fyrfackssystemet eller osorterat abonnemang. Abonnemang osorterat finns i två storlekar; 190-liters och 370-liters.


Vad innebär osorterat abonnemang?

Det innebär att du slänger ditt avfall i ett kärl och att ingen sortering görs av matavfallet. Men då behöver du fortfarande sortera ut farligt avfall, tidningar och förpackningar och lämna det på återvinningsstationen. Även om du behåller abonnemang osorterat med samma kärlstorlek, får du en ny taxa.


Kan jag välja endast ett av fyrfackskärlen?

Nej, i dagsläget ska varje hushåll med abonnemang fyrfack ha två stycken fyrfackskärl för att kunna sortera ut alla materialslag.


Vad kostar alla abonnemang?

Eftersom fyrfackssystemet erbjuder kunden mer service innebär det att avgiften kommer att höjas för dig som kund. De nya avgifterna är miljöstyrande, det vill säga att fyrfackssystemet är det billigaste valet och osorterat abonnemang är det dyraste. Fyrfacks avgifter för respektive kommun. Fullständiga taxedokument.


Varför höjs taxan?

Taxan höjs då fyrfack är ett dyrare insamlingssystem än tidigare. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som har beslutat om taxan.


När börjar jag betala för mina fyrfackskärl?

Abonnemangsavgiften börjar gälla från och med då det nya källsorteringssystemet införs i ditt område. Även om du behåller abonnemang osorterat med samma kärlstorlek, får du en ny taxa.


Vad består den totala abonnemangsavgiften av?

Avgiften du betalar består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Hämtningsavgiften påverkas av abonnemangsval och täcker kostnader för hämtning och behandling av avfallet.


Kan jag dela abonnemang med grannen?

Ja, du kan ansöka om att få dela ditt abonnemang med din närliggande granne. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack.
Blankett för att ansöka om delning

För rådgivning, kontakta oss vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00.

Vid delning av abonnemang fyrfack delar 2-3 hushåll på en uppsättning fyrfackskärl och en påhångsbox.


Kan jag ha kvar mitt nuvarande abonnemang?

 • Osorterat: Ja men beror på kärlstorlek. Det kommer bara finnas kärl med storlek 190 liter och 370 liter med tömningsintervall varannan vecka.
 • Matavfall & Restavfall: Nej


Varför kan jag inte ha kvar det abonnemanget jag har idag?

Detta är ett politiskt beslut i kommunerna. Dessutom hade det varit mycket kostsamt med ett lager för alla system och vi vill vara kostnadseffektiva och avgränsa oss med de olika systemen.


Jag hemkomposterar, får jag fortsätta med det?

Ja, under förutsättning att du har ett tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i din kommun. Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1.
Blankett för utsträckt hämtningsintevall


Kan jag ångra mig?

Ja, vid införandet av fyrfackssorteringen erbjuder vi ångerrätt. Från att du som kund får fyrfackskärlen levererade till dig, kan du kostnadsfritt ångra dig inom 3 månader. Detta gäller även om du väljer osorterat och ångrar dig och vill byta till abonnemang fyrfack.


Hur finansieras fyrfacksinförandet?

Det är taxefinansierat.

Hur gör jag mitt val?

Du gör ditt val på vår webbplats. Du får ett valbrev i din brevlåda med instruktioner. I brevet får du ett användarnamn och lösenord. Om du äger flera fastigheter får du ett användarnamn och lösenord för varje fastighet du äger. Sista svarsdag står även i bifogat brev.


Jag har tappat bort mitt brev med lösenord och användarnamn, hur gör jag då?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00, så hjälper de dig. Om du vill ha fyrfack behöver du inte göra något aktivt val, du kommer automatiskt att få fyrfack.


Senast uppdaterad: 21 december 2020