Två stycken Fyrfackskärl

Kärlen

Införandet av fyrfackssystemet innebär att nya kärl kommer placeras på din tomt. Här finns information och tips angående kärlen.

 • Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 77 cm, höjd: 107 cm, djup: 85,2 cm
 • Kärlen kommer vara grå.
 • Kärlen är uppmärkta med etiketter med en 1: a respektive 2: a
 • Det finns möjlighet att beställa extrakärl för dig som har mycket restavfall som till exempel blöjor eller liknande. Kontakta kundtjänst för mer information om detta. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.

Fackens storlek

 • Pappersförpackningar: 155 liter
 • Plastförpackningar: 155 liter
 • Tidningar: 60 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
 • Färgade glasförpackningar: 30 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Matavfall: 118 liter
 • Restavfall: 162 liter
Illustration på fyrfackskärl med mått.
 • Kärl 1 töms varannan vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag men inte vid samma tillfälle.
 • Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1. Blankett hittar för utsträckt hämtningsintervall.
 • Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lätt framkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar, inte är i vägen för sophämtningen.


 • Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter.
 • Kärlen ska stå placerade 0–5 m från tomtgränsen senast kl.06 på hämtningsdagen. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att du ska slippa rulla fram dem vid varje tömning. Det finns möjlighet att köpa till extra dragavstånd. Information dragavstånd öppnas i nytt fönster och information om framkomlighetskraven.öppnas i nytt fönster
 • Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. Ett önskemål är att kärlen ska stå med draghandtaget ut mot chauffören.
Illustration på fyrfackskärl med mått
Senast uppdaterad: 7 juli 2020