Blanketter

För en del tjänster behöver du göra en ansökan eller en anmälan. Det gör du genom att fylla i en blankett. Genom att klicka rutan för den kommun du bor eller har din fastighet i hittar du rätt blankett.

Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Anmälan ägarbyte och flytt Lessebo kommun


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack.

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Lessebo kommun


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Lessebo kommun


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Anmälan ägarbyte och flytt Markaryds kommun


Ansökan om gemensam sopbehållare

Du kan välja att dela sopbehållare med en granne eller en närboende. Det är max fem fastighetsägare som kan dela på ett abonnemang. Ni delar på hämtningsavgiften men samtliga fastighetsägare ska betala en grundavgift.

Ansökan om gemensam sopbehållarelänk till annan webbplats


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Markaryds kommun


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Anmälan ägarbyte och flytt Tingsryds kommun


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack.

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Tingsryds kommun


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Tingsryd kommun


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Anmälan ägarbyte och flytt Växjö kommun


Ansökan om gemensam sopbehållare

Du kan välja att dela sopbehållare med en granne eller en närboende. Det är max fem fastighetsägare som kan dela på ett abonnemang. Ni delar på hämtningsavgiften men samtliga fastighetsägare ska betala en grundavgift.

Ansökan om gemensam sopbehållarelänk till annan webbplats


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Växjö kommun

 

Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Anmälan ägarbyte och flytt Älmhults kommun


Ansökan om gemensam sopbehållare

Du kan välja att dela sopbehållare med en granne eller en närboende. Det är max fem fastighetsägare som kan dela på ett abonnemang. Ni delar på hämtningsavgiften men samtliga fastighetsägare ska betala en grundavgift.

Ansökan om gemensam sopbehållarelänk till annan webbplats


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Älmhults kommun


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019