Blanketter

För en del tjänster behöver du göra en ansökan eller en anmälan. Det gör du genom att fylla i en blankett. Genom att klicka rutan för den kommun du bor eller har din fastighet i hittar du rätt blankett.

Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Du gör din ansökan om ägarbyte via formuläret här på webben.

Formulär för ägarbyte och flytt Lessebo kommunöppnas i nytt fönster


Anmälan om nybyggnation av villa och fritidshus

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Blankett för nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag) (, 264.2 kB)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.länk till annan webbplats


Anmälan om ändring av fakturamottagare

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i denna blankett. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Blanketten måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till oss.

Blankett för anmälan om ändring av fakturamottagare (, 339.7 kB)


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Lessebo kommun (, 276.1 kB)


Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1 (, 297.9 kB)


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Lessebo kommun (, 298.1 kB)


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM (, 612.8 kB)


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Du gör din ansökan om ägarbyte via formuläret här på webben.

Formulär för ägarbyte och flytt Markaryds kommunöppnas i nytt fönster


Anmälan om nybyggnation av villa och fritidshus

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Blankett för nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag) (, 264.2 kB)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.länk till annan webbplats


Anmälan om ändring av fakturamottagare

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i denna blankett. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Blanketten måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till oss.

Blankett för anmälan om ändring av fakturamottagare (, 339.7 kB)


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1


Ansökan om delning abonnemang fyrfack Markaryds kommun (, 254.9 kB)


Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1 (, 297.9 kB)


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Markaryds kommun (, 162.2 kB)


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM (, 612.8 kB)


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Du gör din ansökan om ägarbyte via formuläret här på webben.

Formulär för ägarbyte och flytt Tingsryds kommunöppnas i nytt fönster


Anmälan om nybyggnation av villa och fritidshus

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Blankett för nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag) (, 264.2 kB)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.länk till annan webbplats


Anmälan om ändring av fakturamottagare

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i denna blankett. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Blanketten måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till oss.

Blankett för anmälan om ändring av fakturamottagare (, 339.7 kB)


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Tingsryds kommun (, 256.7 kB)


Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1 (, 297.9 kB)


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Tingsryd kommun (, 298.1 kB)


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM (, 612.8 kB)


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Du gör din ansökan om ägarbyte via formuläret här på webben.

Formulär för ägarbyte och flytt Växjö kommunöppnas i nytt fönster


Anmälan om nybyggnation av villa och fritidshus

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Blankett för nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag) (, 264.2 kB)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.länk till annan webbplats


Anmälan om ändring av fakturamottagare

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i denna blankett. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Blanketten måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till oss.

Blankett för anmälan om ändring av fakturamottagare (, 339.7 kB)


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Växjö kommun (, 255.9 kB)


Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1 (, 297.9 kB)


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Växjö kommun (, 298.1 kB)


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM (, 612.8 kB)


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Anmälan om ägarbyte

När du byter, säljer eller köper en ny bostad ska du göra ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Du gör din ansökan om ägarbyte via formuläret här på webben.

Formulär för ägarbyte och flytt Älmhults kommunöppnas i nytt fönster


Anmälan om nybyggnation av villa och fritidshus

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Blankett för nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag) (, 264.2 kB)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.länk till annan webbplats


Anmälan om ändring av fakturamottagare

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i denna blankett. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Blanketten måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till oss.

Blankett för anmälan om ändring av fakturamottagare (, 339.7 kB)


Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

Ansökan om delning abonnemang fyrfack Älmhults kommun (, 253.2 kB)


Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1 (, 297.9 kB)


Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du anöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning Älmhults kommun (, 296.4 kB)


Anmäla om autogiro

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in den här blanketten till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM (, 612.8 kB)


Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Slam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020