Containrar på rad på återvinningscentral

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna som ställs till vår kundtjänst och svaren på dem.

Vilka dagar hämtar ni mina sopor?
sidan Hämtningsdagöppnas i nytt fönster kan du fylla i din adress för att ta reda på när vi kommer och hämtar dina sopor nästa gång. Där kan du även ladda ner hämtningschema över de närmaste två månaderna.


Mitt kärl har inte blivit tömt, vad ska jag göra?
Kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.


Mitt kärl har gått sönder, vad ska jag göra?
Kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.


Hur ska jag placera mitt sopkärl?
Checklista för vad du ska tänka på när du placerar ut ditt kärl.öppnas i nytt fönster


Vi ska resa bort och behöver ingen sophämtning, kan vi pausa den?

Om du är ifrån din bostad en längre period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. Du betalar fortfarande en grundavgift. Information om ansökan om uppehåll.

Vad ingår i priset jag betalar för sophanteringen?
Renhållningstaxan består av 2 delar:

Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av det kommunala avfallet.

Vem bestämmer vad avfallshanteringen ska kosta?
Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar vad avfallshanteringen ska kosta.

Måste jag sortera mitt matavfall?
Det är fastighetsägaren som bestämmer ifall fastigheten ska sortera ut matavfallet, men matavfall är en resurs värt att ta hand om. Därför rekommenderar vi starkt att alla som kan ska välja att sortera sitt matavfall. Bor du i lägenhetshus kan du påverka din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att införa matavfallssortering.


Varför ska jag sortera mitt matavfall?
Matavfall är en resurs värt att ta hand om. Varje år slänger svenska folket cirka 1,3 miljoner ton mat och det är hushållen som slänger mest mat av alla. När matavfallet sorteras ut så kan vi producera biogas av det istället för att det hamnar i restavfallspåsen som går till förbränning.


Vad händer med matavfallet?
När matavfall samlats in transporteras det till Häringetorps avfallsanläggning i Växjö kommun för att behandlas innan rötning. Genom rötning kan man ta vara på både den energi och de näringsämnen som finns i matavfallet. Under rötningsprocessen bildas energirik biogas. Gasen kan förädlas till miljövänligt fordonsbränsle. På så sätt blir det mindre utsläpp och en renare luft i vår närmiljö. Kvar efter rötningen finns också en näringsrik restprodukt. Den kan användas som gödning på åkermark.


Påsarna håller inte, vad ska jag göra?
Om din matavfallspåse blir blöt i botten och går sönder kan du prova med följande tips

  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du slänger det.
  • Vik ihop lite tidningspapper och placera i botten av påsen.
  • Ta dubbla matavfallspåsar.

Jag behöver fler påsar, vad ska jag göra?
Bor du i villa klämmer du fast en matavfallspåse i locket på ditt matavfallskärl på hämtningsdagen. Då lämnar sophämtaren nya påsar till dig.

Bor du i lägenhetshus är det fastighetsägaren som ska se till att det finns tillgång till påsar. Prata med hen om dina påsar håller på att ta slut.


Vad räknas som matavfall?
Guide som berättar vad som är matavfall och inte. (, 318 kB) Skriv gärna ut och sätt upp i ett köksskåp hemma.

Varför är det viktigt att återvinna? Kan vi inte bara bränna allt avfall?
Idag kan vi nästan återvinna allt avfall och använda det till nya produkter. Av restavfall kan vi till exempel tillverka energi i form av el och värme. Metallförpackningar blir nya konservburkar. Matavfall sorteras i Växjö kommun och delar av Älmhult kommun. Detta används till att tillverka biogas, ett miljövänligt bränsle för både bussar och bilar. Endast en liten del av det avfall som lämnas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.


Måste jag lämna saker för återvinning?
Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.


Vad kan jag lämna på återvinningscentralen jämfört med återvinningsstationen?
På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall som exempelvis metall, trä, keramik, farligt avfall och trädgårdsavfall. Återvinningsstationerna som drivs av FTI ABlänk till annan webbplats tar enbart emot förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar.


När är återvinningscentralen öppen?
Öppettider för alla våra återvinningscentraler.

Varför ska jag lämna saker till återbruk istället för att slänga det?
Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända. Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för, till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk. Genom re-design eller second hand-försäljning kan dina prylar få ett nytt liv.


Var kan jag lämna saker till återbruk?
Du kan lämna material till återbruk i alla våra ägarkommuner. Våra kommuners anläggningar med återbruk.öppnas i nytt fönster


Vad händer med saker jag lämnat till återbruk?
Sakerna som lämnas till återbruk tas om hand på olika sätt i de olika kommunerna. På sidan återbruk kan du läsa hur det går till i just din kommun.

Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall, finns det någon guide?
Här hittar du vår sökmotor där du kan söka på ett avfallobjekt och få hjälp med hur det ska sorteras. Det finns även olika sorteringsguider i PDF-format.

Jag får inte plats att sortera avfall hemma, hur ska jag göra?
Det är inte alltid lätt att få plats med sin sortering hemma så det gäller att lära sig att packa smart. På sidan Låt gammalt bli nyttlänk till annan webbplats har FTI ABlänk till annan webbplats samlat tips och trix för hur du optimerar din hemsortering.

Måste jag sortera mitt avfall? Allt blandas väl ändå sen?
Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Kan ni komma och hämta mitt trädgårdsavfall hemma?
Du som bor i villa kan beställa ett särskilt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall hemma vid tomten. Då får du ett särskilt kärl av oss och vi hämtar trädgårdsavfallet varannan vecka under perioden april till november.


Vad räknas som trädgårdsavfall?
Du kan lämna gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv och mindre grenar. Även fallfrukt i mindre mängder kan lämnas som trädgårdsavfall. Du kan inte lämna jord, sten, grus eller grova stenar i trädgårdskärlet.


Vad kostar det att ni hämtar mitt trädgårdsavfall?
Prisuppgifter för trädgårdsavfall i respektive kommunöppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig om jag vill få mitt trädgårdsavfall hämtat?
Du tecknar ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall genom att logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats eller kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00.


Mitt kärl för trädgårdsavfall har gått sönder, vad gör jag?
Kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?
Exempel på farligt avfall är kemikalier, lim- och färgrester, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier. Blanda inte olika sorters farligt avfall, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker. Märk förpackningen med vad den innehåller om det inte är originalförpackningen. Då blir det lättare för personalen på återvinningscentralerna att sortera rätt.Information om farligt avfall.öppnas i nytt fönster


Vad räknas som elektronikprylar?
Elektronikavfall är apparater med sladd eller batteri. Information om elavfall. öppnas i nytt fönster


Vad händer med mitt farliga avfall när jag lämnat det till SSAM?
När du har lämnat ditt farliga avfall sorteras och identifieras det. Sedan packas de olika avfallssorterna var för sig innan de skickas vidare till företag som har tillstånd att behandla farligt avfall. Avfallets farliga egenskaper avgör hur det ska tas omhand.

Vid förbränningt med energiutvinning kan farliga ämnen i farligt avfall förstöras. En viss återvinning kan ske genom att man separerar ut farliga ämnen och återvinner resterna.

Det finns också farligt avfall som ska ut ur kretsloppet och därför bör placeras i underjordsförvar, där de lagras på flera hundra meters djup i berggrunden.

Mitt kärl har gått sönder, vad ska jag göra?
Kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.


Det luktar illa i kärlet, vad kan jag göra åt det?
Rengör ditt kärl genom att spola ur det och vid behov skura med en borste. Tänk på att vattnet från ditt kärl måste hällas ut på en gräsmatta eller grusplan. Om ett tomt och rengjort kärl ändå luktar illa, kan du stänka lite ättika i kärlets botten.

Vad ingår i priset jag betalar för sophanteringen?
Renhållningstaxan består av 2 delar:

Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av det kommunala avfallet.

Vem bestämmer vad sophanteringen ska kosta?
Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas renhållningstaxor varje år.

Jag vill inte ha pappersfaktura, finns det några alternativ?
Du kan betala via autogiro eller e-faktura. Information om faktureringsmetod.

Vi har sålt vår fastighet, behöver vi göra något särskilt?
När du byter, säljer eller köper en ny villa/fritidshus ska du anmäla ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under. Blankett för ägarbyte.öppnas i nytt fönster


Vilka fakturaintervall är det som gäller?
Villaabonnemang faktureras en gång i kvartalet. Fritidshus-, latrin och trädgårdsavfallsabonnemang faktureras en gång per år och det sker innan säsongen börjar. Slamtömning, hämtning av grovavfall och extratömning faktureras i månadsskiftet efter utförd tjänst. Företag faktureras varje månad.

Vad gäller för e-faktura?
Eftersom SSAM är ett helt nytt bolag behöver kunderna söka om sin e-faktura. Kunden ansöker om e-faktura hos sin Internetbank, sök och välj Södra Smålands avfall och miljö AB. Det är viktigt att kunden öppnar e-fakturan eftersom SSAM ibland skickar med bilagor som innehåller viktig information. Din första faktura från SSAM kommer som pappersfaktura.

Vad gäller för autogiro?
Eftersom SSAM är ett helt nytt bolag behöver kunderna söka om sina autogiro. Kunden gör medgivande om autogiro hos sin Internetbank, sök och välj Södra Smålands avfall och miljö AB. Medgivandet går också att göra via ssam.se. Det finns även en pappersblankett att ladda ned på ssam.se som är förifylld med mottagare. Autogiro går bra att kombinera med e-faktura.

Vad är företagskort?
Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna.


Vad gäller i alla kommunerna?
2019-11-29 beslutade SSAMs styrelse att företagskorten ska se likadana ut i alla SSAMs
ägarkommuner från och med januari 2020. Företagskorten är indelade i olika klasser beroende på hur stor avfallsmängd företaget beräknas lämna. 


Hur tecknar jag avtal för företagskort?
På sidan om företagskort, under respektive kommun nedan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in till oss. Fyll i dina faktureringsuppgifter och skriv under båda avtalsexemplaren. På avtalen ska du också ange den uppskattade mängd avfall som ditt företag kommer att lämna per år. Skriv mängden i rutorna under §1 i avtalet.


Vad räknas som verksamhet/företag?
Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms du som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.


Varför måste företagen i Växjö köra till Häringetorp?
Företagare som lämnar tyngre massor och trädgårdsavfall hänvisas till Häringetorp då det finns bättre ytor anpassade för hanteringen av avfallet där samt att det finns våg på anläggningen. På Häringetorp finns även behandlingstekniken och slutdestination för en dela av materialet. Om avfallet vägs in erhåller avfallslämnarna statistik för vilka mängder som lämnas. Norremarks kretsloppspark är främst avsedd för hushållens grovavfall. Detta gör även att onödiga transporter minskar.

Vad får företagen i Växjö lämna på de olika återvinningscentralerna?
Till exempel: wellpapp, metall, restavfall, trä, el-avfall, gips, deponi, förpackningar av plast, papper, metall och glas kan lämnas på alla ÅVC:er. Trädgårdsavfall och tyngre massor lämnas fortsättningsvis på Häringetorp.

Varför får företagen i Växjö inte lämna allt på alla återvinningscentraler?
Se fråga 3.


Varför höjde SSAM avgiften för företagskort 2019?
Kostnaderna för hanteringen av företagarnas avfall får inte finansieras av avfallstaxor (som ska finansiera hantering av kommunalt avfall). I dagsläget har en del av företagarnas hanteringskostnader finansierats av taxekollektivet. Ändringen i avgiftsnivån införs för att hanteringskostnaderna ska vara helt självfinansierade. Avgiftsnivåerna ligger i linje med Sveriges övriga kommuners motsvariga kostnader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020