Farligt avfall

Du som bor i villa kan beställa hämtning av farligt avfall mot en avgift.

Exempel på farligt avfall

 • Kemikalier
 • Olja
 • Lösningsmedel
 • Färg och lim
 • Bekämpningsmedel
 • Småbatterier
 • Mindre elektronikföremål
 • Lysrör och andra lyskällor

Avgift 2021

Mot avgift om 100 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från hushåll. Hämtningen utförs en gång per månad vecka på fast dag i veckan.

Datum för hämtning 2021

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 10 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november

Det här gäller för hämtning av farligt avfall

 • Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
 • Per tillfälle hämtas max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en
  papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen
  cirka mikrovågsugns storlek.
 • Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt märkt med upplysning om innehållet. Förpackningar med farligt avfall skall i sin tur vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället.

Så här beställer du

 1. Beställ din hämtning genom att ringa kundtjänst på telefon 0470- 59 95 00. Tala om vad och hur mycket som ska hämtas. Vi behöver din beställning senast klockan 12.00 dagen innan hämtning.
 2. Ställ fram ditt avfall senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Förpacka i lämpliga behållare vid behov och märk dem tydligt med vad de innehåller. Placera avfallet lätt åtkomligt för sophämtaren på överenskommen plats vid din fastighet.
Senast uppdaterad: 24 mars 2021