Grovavfall

Du som bor i villa i Tingsryd, Lessebo, Växjö och Markaryd kan beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. I Växjö kommun kan du även få farligt avfall hämtat.

Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt vanliga sopkärl, som till exempel vitvaror och möbler. Vi hämtar avfallet på en särskild dag med en särskild bil. Läs mer om vad som gäller i respektive kommun nedan.

Avgift för hämtning av grovavfall 2019

Hämtning av grovavfall kostar 250 kronor för hämtning av upp till tre föremål. Om du har fler än tre föremål tillkommer en kostnad på 45 kronor per ytterligare enhet grovavfall.

Datum för hämtning 2019

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 27 augusti
 • 24 september

Såhär beställer du

 1. Beställ din hämtning via kundtjänst på telefon 0470- 59 95 00. Tala om vad och hur mycket som ska hämtas. Vi behöver din beställning senast klockan 12.00 dagen innan hämtning.
 2. Ställ fram ditt avfall senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Förpacka i lämpliga behållare vid behov och märk dem tydligt med vad de innehåller. Placera avfallet lätt åtkomligt för sophämtaren på överenskommen plats vid din fastighet.

Exempel på grovavfall

 • Kyl och frys
 • Spisar
 • Tvättmaskiner
 • Möbler
 • Radio, TV
 • Cyklar

Du kan inte lämna trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.

Avgift för hämtning av grovavfall 2019

Hämtning av grovavfall kostar 313 kronor för upp till tio föremål. Avfallet ska kunna hanteras av en person och du kan bara beställa hämtning en gång var fjärde vecka.

Såhär beställer du

 1. Beställ din hämtning via kundtjänst på telefon 0470- 59 95 00. Tala om vad och hur mycket som ska hämtas och vilken dag du vill att det ska hämtas.
 2. Ställ fram ditt avfall senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Förpacka i lämpliga behållare vid behov och märk dem tydligt med vad de innehåller. Placera avfallet lätt åtkomligt för sophämtaren på en överenskommen plats vid din fastighet.

Exempel på grovavfall

 • Kyl och frys
 • Spisar
 • Tvättmaskiner
 • Möbler
 • Radio, TV
 • Cyklar

Du kan inte lämna trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.

Avgift för hämtning av grovavfall 2019

Hämtning av grovavfall kostar 250 kronor för hämtning av upp till tre föremål. Om du har fler än tre föremål tillkommer en kostnad på 45 kronor per ytterligare enhet grovavfall.

Datum för hämtning 2019

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 27 augusti
 • 24 september

Såhär beställer du

 1. Beställ din hämtning via kundtjänst på telefon 0470- 59 95 00. Tala om vad och hur mycket som ska hämtas. Vi behöver din beställning senast klockan 12.00 dagen innan hämtning.
 2. Ställ fram ditt avfall senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Förpacka i lämpliga behållare vid behov och märk dem tydligt med vad de innehåller. Placera avfallet lätt åtkomligt för sophämtaren på överenskommen plats vid din fastighet.

Exempel på grovavfall

 • Kyl och frys
 • Spisar
 • Tvättmaskiner
 • Möbler
 • Radio, TV
 • Cyklar

Du kan inte lämna trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.

Grovavfall och farligt avfall

Avgift 2019

Hämtning av grovavfall kostar 200 kronor för hämtning av upp till tre föremål. Om du har fler än tre föremål tillkommer en kostnad på 40 kronor per ytterligare enhet grovavfall.

Hämtning av farligt avfall kostar 100 kronor per hämtning. Då ingår hämtning av max 10 kilo farligt avfall, vilket motsvarar ungefär två papperskassar.

Datum för hämtning 2019

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 27 augusti
 • 24 september

Såhär beställer du

 1. Beställ din hämtning via kundtjänst på telefon 0470- 59 95 00. Tala om vad och hur mycket som ska hämtas. Vi behöver din beställning senast klockan 12.00 dagen innan hämtning.
 2. Ställ fram ditt avfall senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Förpacka i lämpliga behållare vid behov och märk dem tydligt med vad de innehåller. Placera avfallet lätt åtkomligt för sophämtaren på överenskommen plats vid din fastighet.

Exempel på grovavfall

 • Kyl och frys
 • Spisar
 • Tvättmaskiner
 • Möbler
 • Radio, TV
 • Cyklar

Du kan inte lämna trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.

Exempel på farligt avfall

 • Kemikalier
 • Olja
 • Lösningsmedel
 • Färg och lim
 • Bekämpningsmedel
 • Småbatterier, mindre elektronikföremål, lysrör och andra lyskällor

Fullständiga taxor och avgifter

Kommunernas fullständiga renhållningstaxor samt hämtningsavgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019