En person som sorterar i fyrfackskärl.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids– eller permanentboende kan befrias från skyldigheten att lämna avfall till SSAM för transport, bortskaffande och återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken. Då ska du själv kunna ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön.

Läs nedan vad som gäller för din kommun och hur du kan ansöka om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall.

För att ansöka om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall fyll i och skicka in blanketten nedan till myndighetsnämnden på Lessebo kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall (, 176.5 kB)

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs lessebo kommuns avfallsföreskrifter för mer information  (, 384.2 kB)

För att ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall fyll i och skicka in blanketten nedan till miljö- och byggnämnden på Markaryds kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall (, 480.1 kB)

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall eller kompostering – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs markaryds kommuns avfallsföreskrifter för mer information  (, 344.2 kB)

För ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen via Tingsryds kommuns förvaltningsbrevlåda mbf@tingsryd.se eller ring till kommunens växel på 0477-441 00. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs tingsryds kommuns avfallsföreskrifter för mer information  (, 387.8 kB)

För att ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall kontakta miljö– och hälsoskyddskontoret på miljokontor@vaxjo.se. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs växjö kommuns avfallsföreskrifter för mer information  (, 579.4 kB)

För att ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall fyll i och skicka in blanketten nedan till miljö– och byggnämnden på Älmhults kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall (, 32 kB)

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall eller kompostering – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs Älmhults kommuns avfallsföreskrifter för mer information  (, 348.2 kB)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2020