SSAMs digitala kundinformation

Via vår digitala kundinformation kan du som kund få viktig information om din sophämtning, återvinningscentraler, nyheter och tips. Om du inte redan prenumererar kan du anmäla dig nedan.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021