Sophämtning

Vi hämtar ditt kommunala avfall hemma hos dig, oavsett om du bor i villa eller i lägenhet. Kontakta SSAM om ditt avfall av någon anledning inte blivit hämtat.

Du som bor i villa

Du ska se till att avfallet är väl förpackat och att sopkärlen inte är överfulla. Ditt sopkärl ska stå framdraget, med draghandtagen mot vägen, senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Annars kan du riskera att inte få avfallet tömt. Vid helgdagar kan tömningen förskjutas någon dag. Se till att kärlen står framme tills de har blivit tömda.

Fyrfackssortering

SSAM erbjuder fyrfackssortering för alla hushåll i våra kommuner. Det innebär att man kommer ha antingen ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. Införandet är klart och tömning utförs i egen regi.

Osorterat abonnemang

Väljer du det osorterade abonnemanget innebär det att du får slänga mat- och restavfall i kärlet. Du är dock fortfarande skyldig att sortera alla dina förpackningar, oavsett materialslag. Du ansvarar då för att själv transportera dem till återvinningsstation eller återvinningscentral. Det osorterade abonnemanget innebär alltså inte att du slipper sortera.

Tömningsintervall

Alla hushåll är olika. Vissa klarar sig med det ordinarie hämtningsintervallet, kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka, medan andra behöver få tömt oftare och andra mer sällan. Därför erbjuder vi ett par olika alternativ att välja mellan.

  • Fyrfack kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka.
  • Fyrfack kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka.
  • Fyrfack kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan för utsträckt hämtningsintervall. Blankett för utsträckt hämtningsintervall
  • Det osorterade abonnemanget töms alltid varannan vecka.

Du som bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt ingår oftast kostnad för sophämtning i din hyra. Det är din fastighetsägare som står för abonnemanget. Du ska se till att avfallet är väl förpackat innan du slänger det. Om du sorterar ditt avfall väl och håller rent och snyggt i miljöhuset minskar du din påverkan på naturen, ökar trivseln där du bor och bidrar till lägre driftkostnader för ditt boende.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023