Sophämtning

Vi hämtar ditt kommunala avfall hemma hos dig, oavsett om du bor i villa eller i lägenhet. Kontakta SSAM om ditt avfall av någon anledning inte blivit hämtat.

Du som bor i villa

Du ska se till att avfallet är väl förpackat och att sopkärlen inte är överfulla. Ditt sopkärl ska stå framdraget senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Annars kan du riskera att inte få avfallet tömt. Vid helgdagar kan tömningen förskjutas någon dag. Se till att kärlen står framme tills de har blivit tömda.

Växjö kommun

I Växjö kommun är fyrfackssortering införd. I kommunen kommer man antingen ha ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. I Växjö kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM. 

Lessebo kommun

I Lessebo kommun är fyrfackssortering införd. I kommunen kommer man antingen ha ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. I Lessebo kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM. 

Tingsryds kommun

I Tingsryds kommun är fyrfackssortering införd. I kommunen kommer man antingen ha ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. I Tingsryds kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM.

Markaryds kommun

I Markaryd hämtas avfallet i ett och samma kärl. Från och med hösten 2020 införs fyrfackssortering i kommunen. I Markaryds kommun kör SSAM i egen regi har har hand om insamling av avfall.

Älmhults kommun

I Älmhults kommun hämtas avfallet i ett och samma kärl i större delen av kommunen. I delar av Älmhult sorteras matavfallet separat i papperspåsar. Matavfallet som samlas in rötas och blir till biogas och gödsel till åkermark. Från och med hösten 2020 införs fyrfackssortering i kommunen. I Älmhult kör SSAMs egna chaufförer och hämtar avfallet.

Du som bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt ingår oftast kostnad för sophämtning i din hyra. Det är din fastighetsägare som står för abonnemanget. Du ska se till att avfallet är väl förpackat innan du slänger det. Om du sorterar ditt avfall väl och håller rent och snyggt i miljöhuset minskar du din påverkan på naturen, ökar trivseln där du bor och bidrar till lägre driftkostnader för ditt boende.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2020