Om SSAM

SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. Vi ansvarar för avfallshanteringen i våra fem ägarkommuner.

SSAM bildades 2018 och har sedan 2019 ansvaret för all avfallshantering i de fem ägarkommunerna.


Styrelse och VD


VD: Jessica Cedervall

Styrelseordförande: Anna Tenje

Vice ordförande: Eva-Marie Ballovarre

Ledamöter: Mikael Jeansson, Monica Widnemark, Bengt Germundsson

Ersättare: Anna Johansson, Bo Mazetti-Nissen, Joakim Pohlman, Lars Altgård, Martin Edberg


Styrelseprotokoll

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019