En grupp på sex personer uppställda tillsammans tittar in i kameran. Tre kvinnor och tre män.

Jessica Cedervall - VD, Lars Altgård - Lessebo, Anna Tenje - Växjö, Bengt Germundsson - Markaryd, Mikael Jeanson - Tingsryd och Elizabeth Peltola - Älmhult .

Om SSAM

SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo-, Markaryds-, Tingsryds-, Växjö- och Älmhults kommun. SSAM är en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen i hela regionen.

SSAM bildades 2018 och har sedan 1 januari 2019 ansvaret för all avfallshantering i de fem ägarkommunerna. Det handlar om exempelvis sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för ungefär 140 000 invånare.

SSAMs vision

Vår vision är ett Småland utan avfall. För att sträva mot vår vision har vi som mål att minska mängderna mat- och restavfall samt grovavfall med 25 procent till 2025.

SSAM arbetar för att öka återbruket och att fler sorters avfall ska kunna sorteras på återvinningscentralerna. Vi har också infört fastighetsnära insamling i fyrfackskärl i våra kommuner.

Vd & styrelse

  • Vd för SSAM är Jessica Cedervall
  • Styrelseordförande Anna Tenje
  • Vice ordförande Bo Mazetti-Nisson
  • Ledamöter är Lars Altgård, Mikael Jeansson, Bengt Germundsson.
  • Ersättare är Anna Johansson, Eva-Marie Ballovarre, Joakim Pohlman, Martin Edberg samt Angelica Karlsson

Du kan ta del av styrelseprotokoll från det senaste året under relaterade dokument längst ner på sidan.

Ledningsgruppen

Senast uppdaterad: 21 juni 2022