Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl. De ska placeras vid sopkärl men hämtas av en annan bil. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet.

Placering av latrinkärl

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

I Växjö- och Älmhults kommun utgår tillägg om 0,25 kronor per meter multiplicerat med antal årshämtningar för befintliga toalettutrymmen med längre dragavstånd än 15 meter.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang

Avgifter

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2021. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 5668 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 2900 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 2008 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus:1116 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2021. Årskostnad inklusive moms

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 8886 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 4785 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 230 kr
 • Extra tömning: 290 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2021. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 4330 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 1500 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 165 kr
 • Extra tömning: 200 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2021. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 7245 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 3705 kr
 • Latrin tömning varje vecka, fritidshus: 5125 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 2565 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus: 1425 kr

Abonnemang där SSAMs personal går in på dasset för att byta latrinkärl nytecknas ej.
För kvarvarande abonnemang med byte av latrinkärl gäller att något följande alternativ skall uppfyllas:

 1. Latrinkärl får vid hämtning väga max 15 kg. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.
 2. Latrinkärl skall vid byte av kärl enkelt kunna överföras till kärra med hjälp av lyfthjälpmedel. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.

Byte av kärl kan även medges vid synnerliga skäl som sjukdom.

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2021. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 10156 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 5078 kr
 • Latrin tömning varje vecka, fritidshus: 7813 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 3906 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus: 1953 kr
Senast uppdaterad: 1 januari 2021