Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl och på en särskild körtur. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet!

Tömning av latrinkärl sker efter budning. Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Avgift per hämtat latrinkärl är 250 kronor.

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Avgifter för latrin år 2019. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

2341

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2341

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Avgifter för latrin år 2019. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin villa

4160

Latrin fritidshus

1440

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Avgifter för latrin år 2019. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

3625

Latrin tömning varannan vecka, villa

7085

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1395

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2510

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

5020

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Avgifter för latrin år 2019. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

1497

Latrin tömning varannan vecka, villa

2990

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

5984

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1033

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2059

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

4121

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019