Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl. De ska placeras vid sopkärl men hämtas av en annan bil. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet.

Placering av latrinkärl

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

I Växjö- och Älmhults kommun utgår tillägg om 0,25 kronor per meter multiplicerat med antal årshämtningar för befintliga toalettutrymmen med längre dragavstånd än 15 meter.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang

 

Avgifter

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 5668 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 2900 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 2008 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus:1116 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms

 • Latrin tömning varannan vecka, villa8882 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 4783 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 285 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 4200 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 1455 kr

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 155 kr
 • Extra tömning: 190 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 7120 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 3665 kr
 • Latrin tömning varje vecka, fritidshus: 5045 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 2525 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus: 1405 kr

Abonnemang där SSAMs personal går in på dasset för att byta latrinkärl nytecknas ej.

För kvarvarande abonnemang med byte av latrinkärl gäller att något följande alternativ skall uppfyllas:

 1. Latrinkärl får vid hämtning väga max 15 kg. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.
 2. Latrinkärl skall vid byte av kärl enkelt kunna överföras till kärra med hjälp av lyfthjälpmedel. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.

Byte av kärl kan även medges vid synnerliga skäl som sjukdom.

Avgifter budning (per kärl)

 • Hämtning av extra kärl vid ordinarie tömning: 220 kr
 • Extra tömning: 280 kr

Avgifter latrin

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

 • Latrin tömning varannan vecka, villa: 8873 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, villa: 4436 kr
 • Latrin tömning varje vecka, fritidshus: 7508 kr
 • Latrin tömning varannan vecka, fritidshus: 4095 kr
 • Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus: 1706 kr
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020