För företag

Du som är fastighetsägare eller driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen. Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Som fastighetsägare eller företagare är du ansvarig för avfallshanteringen. Lantbruk räknas också som företag. Du ska då teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss på SSAM. Hushållsavfall är till exempel matrester och städsopor. Du kan även teckna ett företagskort på våra återvinningscentraler för att kunna slänga grovavfall och trädgårdsavfall.

Du ska kontakta privata entreprenörer för hämtning av:

  • verksamhetsavfall
  • farligt avfall / t ex kemikalier)
  • avfall med producentansvar (t ex förpackningar och tidningar)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019