För företag

Du som är fastighetsägare eller driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen. Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Som fastighetsägare eller företagare är du ansvarig för avfallshanteringen. Lantbruk räknas också som företag. Du ska då teckna ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall hos oss på SSAM. Kommunalt avfall är till exempel matrester och städsopor. Du kan även teckna ett företagskort på våra återvinningscentraler för att kunna slänga grovavfall och trädgårdsavfall. Läs mer om olika avfall nedan.

Du ska kontakta privata entreprenörer för hämtning av:

  • Verksamhetsavfall
  • Farligt avfall / t ex kemikalier)
  • Avfall med producentansvar (t ex förpackningar och tidningar)

Vilka olika sorters avfall gäller verksamheter?

Det finns olika sorters avfall inom och från verksamheter beroende på bland annat, hur avfallet uppstår och vad avfallet består av. Avfallet från verksamheter kan delas upp enligt nedan.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall från verksamheter uppstår på grund av att människor vistas inom en lokal eller en anläggning. Det kan vara till exempel städsopor från lunchrum och toaletter. Avfallet från caféer/restauranger klassas som kommunalt avfalll. Det är endast SSAM som får hämta kommunalt avfall.

Välj mellan att sortera ut matavfallet eller inte. Tack vare vår miljöstyrande taxa så gynnas kunden ekonomiskt om matavfallet sorteras ut.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall kan till exempel vara f.d. livsmedel från matbutiker, produktionsspill eller kasserade produkter. Om du har verksamhetsavfall gäller nedan.

Förpackningar

Avfall som omfattas av producentansvar är till exempel förpackningar, tidningar, wellpapp och streck- och krympfilm.

Lämna sorterat avfall kostnadsfritt på någon av Förpacknings- och tidningsinsamlingens mottagningspunkter. Mer information om sortering av förpackningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021