En stor hög med möbler på återvinningscentralen.

Vad händer med det jag sorterar?

Vad händer egentligen med de olika materialen vi samlar in på våra återvinningscentraler? Det reder vi ut här.

På SSAM har vi i dagsläget två aktiva deponier. Där läggs det avfall som varken går att återvinna eller förbränna. Det är i dagsläget den bästa behandlingsformen för till exempel isolering, gips, glas och kakel.

På vissa av våra anläggningar har vi bytt namn från deponi till keramik/isolering för att minska mängden material som felsorteras.

Olika typer av batterier

Batterier finns i många av de prylar vi använder dagligen. Man brukar dela in batterier i två grupper – engångsbatterier och uppladdningsbara batterier. Engångsbatterierna är de ”vanliga”, lösa batterierna, typ AA- eller AAA-batterier som finns i leksaker, fjärrkontroller eller ficklampor. När de är slut ska de lämnas i påhängsboxen på fyrfackskärlet, på återvinningscentral eller där det finns en batteriholk. De här batterierna är alkaliska batterier och sedan 2009 återvinner man framförallt metallhöljet på alla sådana batterier, men man tar även hand om och förvarar kolet, som är batteriets innehåll, på ett säkert sätt.

De uppladdningsbara batterierna som finns till exempel i din mobil, dator eller borrmaskin har längre livstid. Men när de inte går att ladda upp längre ska hela prylen lämnas in som el-skrot på din återvinningscentral. Batterierna är oftast litiumbatterier som är den bästa batteritypen både vad gäller kraft och miljö. 90 procent av litiumbatterierna går att återvinna.

Observera att du inte får lämna 9-voltsbatterier eller litiumbatterier i påhängsboxen. Dessa ska istället lämnas som farligt avfall på din återvinningscentral.

Återvinning

Det finns ytterligare slags batterier och många innehåller miljöfarliga ämnen, till exempel bilbatterier som innehåller bly. Bly är en giftig tungmetall och därför ska sådana batterier lämnas in på återvinningscentral. Det är batteriets kemiska innehåll som styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Övriga batterier skickas till återvinningsanläggningar där materialen och ämnena i dem återvinns, till exempel litium, bly, nickel och kobolt. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen skall kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av organiskt material. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan det organiska materialet omhändertas som farligt avfall.

På SSAMs anläggningar är det El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar hand om batterierna.

Observera att du inte får lämna 9-voltsbatterier eller litiumbatterier i påhängsboxen. Dessa ska istället lämnas som farligt avfall på din återvinningscentral.

Hantera dina batterier på rätt sätt

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod, men nästan alla batterier kan återvinnas. Du som har fyrfackskärl samlar därför dina batterier i påhängsboxen.

Vissa batterier, framförallt 9 volts-batterier (rektangulära som används i brandvarnare), kan kortsluta och utveckla så stark värme att det fattar eld. För att undvika att det händer ska du se till att inte förvara 9 volts-batterier tillsammans med gem, mynt, nycklar eller material som stålull eller aluminiumfolie.

För att vara på den säkra sidan kan du sätta en tejp över polerna när du slänger batteriet.

Observera att du inte får lämna 9-voltsbatterier eller litiumbatterier i påhängsboxen. Dessa ska istället lämnas som farligt avfall på din återvinningscentral.

En av de snabbast växande avfallskategorierna inom EU är elektroniska produkter. Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Denna insamling av elektronik och batterier sköts på våra återvinningscentraler av El-Kretsen. Elavfallet tas till specialiserade återvinningsanläggningar för att demonteras. Efter demontering och sortering tas miljöfarliga komponenter om hand och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energ

En upphandlad entreprenör samlar in farligt avfall på våra anläggningarna och destruerar det i enlighet med gällande lagstiftning.

På några av våra anläggningar tar vi emot fönster som vi tar isär. Karmen sorteras som trä eller metall och glaset går till deponi. I framtiden finns förhoppningen om att kunna återvinna gamla fönsterglas till nya. När glas smälts ner blir nämligen 100 procent av materialet ny glasmassa.

Byggåterbruk

Nu kan du också lämna in gamla, men hela, fönster till Byggåterbruket på Norremarks Kretsloppspark och Lessebo återvinningscentral.

På många av våra återvinningscentraler samlar vi in förpackningar åt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det fungerar precis som det gör på en återvinningsstation där du lämnar in plast- och pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas och metallförpackningar. På FTI:s webbsida finns information om vad som händer med de olika materialslagen Länk till annan webbplats.. Där finns även videoklipp om hur pappers-, plast-, metall-, glasförpackningar och tidningar återvinns Länk till annan webbplats..

Visste du det här om plast?

Plastförpackningar och plastprodukter hittar vi överallt i butikerna idag. Plast är ett populärt syntetiskt material inom förpackningsbranschen då det går att forma och ge olika styrka så att det kan användas till olika syften. Många av plastprodukterna idag har varit något annat tidigare. Din schampoflaska kanske blir en blomkruka i sitt nästa liv.

När plastförpackningarna ska återvinnas skiljs de hårda och mjuka förpackningarna åt med hjälp av fläktar som blåser bort mjukplasten. Sen sorteras plasten ytterligare genom att belysas med infrarött ljus för att identifiera de olika plastmaterialen, så att de kan återvinnas separat. När allt är sorterat mals förpackningarna till flingor som rengörs innan de smälts ner till granulat som motsvarar ny plastmassa.

Även om återvinningen av plastförpackningar ökar är det ofta en förpackning hamnar i restavfallet. Kom ihåg att den där förpackningen kan få fler liv om du lämnar den till återvinning, så hjälps vi åt att minska avfallet.

Gips samlas i dagsläget in på några av våra återvinningscentraler. Gipset levereras till ett företag som återvinner det. Det mals ned till ett pulver som används i nya gipsskivor.

Visste du det här om gips?

Det gips vi får in till våra återvinningscentraler är oftast i form av gipsskivor som används som byggmaterial vid beklädnad av väggar, golv eller tak. Den moderna gipsskivan består av en kärna av gips och en tunn skiva av kartong på fram- och baksida.

Gips är ett material med flera goda egenskaper och som skyddar oss mot bland annat buller, brand, kyla och drag när det används vid husbyggnation. Du känner säkert till att gips även används inom vården för att fixera benbrott, men då i en annan form än skivor.

Förr återvanns inte gips utan placerade det i deponier eftersom det inte går att bränna. Numera samlar vi in rena och torra gipsskivor in som mals ner till pulver för att användas vid tillverkning av nya gipsskivor. Materialet har ingen kvalitetsförsämring och är därmed 100 procent återvinningsbart. Det innebär att produkten tagit två steg upp i avfallstrappan och att mängden råmaterial som behöver användas minskar drastiskt.

Byggåterbruk

Nu kan du också lämna in hela och torra gipsskivor till Byggåterbruket på Norremarks Kretsloppspark och Lessebo återvinningscentral.

Det som slängs i containern för keramik/isolering körs till Häringetorp där det läggs på deponi. Det går varken att återvinna eller förbränna. Deponi är den behandlingsform som hamnar allra längst ner i avfallstrappan, det är här vi helst inte vill lägga vårt avfall. Men det är i dagsläget den bästa behandlingsformen för keramik och isolering.

På flera av våra återvinningscentraler kan du lämna in lastpallar. De som är hela går till återanvändning och resterande till energiåtervinning.

Matavfallet transporteras till Häringetorps avfallsanläggning i Växjö kommun där det behandlas innan rötning. Genom rötning kan man ta vara både på energi och de näringsämnen som finns i matavfallet. Under rötningsprocessen bildas energirik biogas. Gasen kan förädlas till miljövänligt fordonsbränsle. På så sätt blir det mindre utsläpp och en renare luft i vår närmiljö. Kvar efter rötningen finns också en näringsrik restprodukt. Den används som gödning på åkermark. Matavfallet förbehandlas i Växjö kommun som är certifierade, vilket betyder att slammet analyseras och kontrolleras noga innan näringen återförs till jordbrukets kretslopp.

Läs mer om insamlingen och behandlingen av matavfall.

Metallen går till olika fragmenteringsanläggningar där den kontrolleras, sorteras och bearbetas för att skickas vidare till stål- och metallverk. Metallåtervinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp. Aluminium är ett material som är viktigt att återvinna då det är energikrävande att framställa. Återvinning sparar 95 procent av energin jämfört med att framställa aluminium av ny malm.

Hårdplasten som sorteras ut på en del av våra anläggningar går vidare till återvinning hos företag som specialerar sig på plast. Plast är ett material som inte är helt enkelt att återvinna. Många plastsorter kan inte återvinnas idag – antingen på grund av att det finns tekniska svårigheter eller att det saknas en efterfrågan på marknaden för viss plastråvara, sådan plast sorteras som Rest efter sortering (brännbart).

Vissa plastprodukter lämpar sig bättre för återvinning än andra, det är till exempel svårt att återvinna sådant som består av blandade material som bilbarnstolar och hjälmar, som i dagsläget sorteras som rest efter sortering.

Av hårdplasten som samlas in för återvinning på återvinningscentralen återfinns ungefär 95 procent.

Även om inte all plast återvinns är det viktigt att vi fortsätter att lägga det i rätt container, så ökar förhoppningsvis andelen i framtiden.

Visste du det här om plast?

Plastförpackningar och plastprodukter hittar vi överallt i butikerna idag. Plast är ett populärt syntetiskt material inom förpackningsbranschen då det går att forma och ge olika styrka så att det kan användas till olika syften. Många av plastprodukterna idag har varit något annat tidigare. Din schampoflaska kanske blir en blomkruka i sitt nästa liv.

När plastförpackningarna ska återvinnas skiljs de hårda och mjuka förpackningarna åt med hjälp av fläktar som blåser bort mjukplasten. Sen sorteras plasten ytterligare genom att belysas med infrarött ljus för att identifiera de olika plastmaterialen, så att de kan återvinnas separat. När allt är sorterat mals förpackningarna till flingor som rengörs innan de smälts ner till granulat som motsvarar ny plastmassa.

Även om återvinningen av plastförpackningar ökar är det ofta en förpackning hamnar i restavfallet. Kom ihåg att den där förpackningen kan få fler liv om du lämnar den till återvinning, så hjälps vi åt att minska avfallet.

Vi har bytt namn på den fraktion som tidigare hette brännbart för att tydligare visa på att här ska endast det som inte kan sorteras i de andra behållarna lämnas. I dagsläget handlar det om till exempel gummi, läder, takpapp, tapet, linoleummattor, madrasser med mera.

Möbler som är allt för slitna för att lämna till återbruk slängs i den här fraktionen. De förs till Häringetorp där de läggs på hög innan de krossas och går till förbränning. Där bildar möblerna ett högt möbelberg. Det bästa du kan göra är att fundera ett extra varv innan du köper nya möbler och slänger de gamla.

All sorts textil – som kläder, handdukar, lakan, skor och gosedjur med mera - samlas in av Emmaus Åkvarn Länk till annan webbplats. och Human Bridge Länk till annan webbplats.. Majoriteten av textilen återanvänds i Sverige och utomlands. Material som inte lämpar sig för återanvändning går till återvinning och används bland annat som isolering i fordonsindustrin. Det pågår även försöksverksamhet för att återvinna textilfiber för att tillverka nytt textilmaterial. Ett exempel är projektet SIPTex i Malmö där ett flertal företag, organisationer och myndigheter deltar.

Tryckimpregnerat trä körs till Häringetorp för mellanlagring. Därefter går det till förbränning i en särskild anläggning som får ta emot tryckimpregnerat trä, eftersom det annars riskerar att bli utsläpp av miljöfarliga ämnen som till exempel koppar, arsenik och dioxiner.

Visste du det här om tryckimpregnerat trä?

För att trä ska klara fukt och kunna användas utomhus utan att börja ruttna tryckimpregneras det. Det sker genom att en impregneringsvätska pressas in i virket under en övertrycksprocess. Vätskan innehåller oftast kopparsalter vilket är orsaken till att impregnerat trä har en grön färg.

I Sverige impregneras 8-10% av den totala träproduktionen och det är bara furu (tall) som säljs impregnerat på den svenska marknaden. Upptagningen av impregneringsvätska ligger runt 300 liter per kubikmeter virke, men kan variera upp mot 600 liter beroende på det tryckta virkets förutsättningar.

Själva impregneringen görs alltid i en sluten och invallad process för att spill inte ska kunna ske till omgivningen då det finns flera miljöproblem med tryckimpregnerat virke. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om överblivet eller förbrukat virke ordentligt.

Tryckimpregnerat trä ska hanteras som farligt avfall och lämnas i anvisad container på våra återvinningscentraler. Därifrån körs det tryckimpregnerade virket till Häringetorp för mellanlagring. Därefter går det till förbränning i en särskild anläggning som får ta emot tryckimpregnerat trä, eftersom det annars riskerar att bli utsläpp av miljöfarliga ämnen som till exempel koppar, arsenik och dioxiner.

Materialet som samlas in i containrarna för trä körs till Häringetorp och Äskya där det flisas och mellanlagras. Därefter körs det till förbränning i värmeverk.

Byggåterbruk

Nu kan du också lämna in plankor, reglar och lister till Byggåterbruket på Norremarks Kretsloppspark och Lessebo återvinningscentral.

Trädgårdsavfall sorteras i lite olika fraktioner på våra anläggningar. Hur det sorteras beror på om det ska komposteras eller om det ska gå som bränsle till värmeverk.

På flera av våra anläggningar tar vi emot sten, betongplattor, klinkers med mera. Detta används som fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten.

Wellpappen går till återvinning. Den är förhållandevis enkel att återvinna och blir till ny wellpapp.

Visste du det här om wellpapp?

Wellpapp är ett pappersmaterial som de flesta av oss känner till då det främst används vid tillverkning av kartonger, till exempel flyttlådor eller emballage för möbler. Men vet du varför det ska sorteras separat från andra pappersförpackningar?

Redan 1871 började det användas som emballage vid transport av glasflaskor. Konstruktionen, som uppfanns av amerikanen Albert L Jones, kännetecknas av att det är väldigt styvt och hållbart samtidigt som det är så lätt och stötdämpande. Wellpapp består av vågig papp med pålimmat papper, linerskikt, på båda sidor.

Wellpappen tillverkas av förnyelsebara resurser i form av barr- och lövmassa och wellpapp som återvunnits. Det lim som används för att sammanfoga pappret består nästan uteslutande av majsstärkelse.

Anledningen till att wellpapp och pappersförpackningar inte ska sorteras och återvinnas tillsammans är att pappersförpackningar inte kan ingå i massan som blir ny wellpapp. Så för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt är det viktigt att du slänger wellpappen i anvisad container för detta på återvinningscentralerna.

Vi har insamling av återbruk på samtliga våra återvinningscentraler. Här lämnar du fullt fungerande föremål i gott skick som någon annan skulle kunna använda. Till exempel möbler, husgeråd, heminredning, tavlor, sport- och fritidsartiklar, leksaker, verktyg samt cyklar och cykeldelar. Vi samarbetar med flera organisationer som hämtar sakerna och säljer dem i sina butiker. Vinsterna går till internationell biståndsverksamhet eller social arbete på hemmaplan.

Byggåterbruk

På Norremarks Kretsloppspark och Lessebo återvinningscentral samlar vi också in byggmaterial för återbruk. Det kan vara till exempel fönster, dörrar, plankor, köksinredning eller marksten.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024