För fastighetsägare och verksamheter

Här har vi samlat användbar information för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus samt företag eller verksamheter. Som har eller vill ha sopsortering i din fastighet. Längst ner på sidan hittar du informationsmaterial och broschyrer som du kan skriva ut och använda.

Vi kan hjälpa dig att börja sortera ut matavfall i din fastighet. Kontakta oss för rådgivning, genom att använda kontaktformuläret nedan.

Miljörummet

 • Anpassa storleken på miljörummet. Allt material ska få plats, men ett för stort rum riskerar att bli uppsamlingsplats även för grovavfall.
 • Rätt dimensionering på kärl för framför allt pappers- och plastförpackningar och ge dessa gott om utrymme eftersom de är stora i materialvolym.
 • Häck för insamling av wellpapp.
 • Tydlig bildbaserad märkning av både kärl och väggen bakom.
 • Sorteringsguide inplastad på väggen i miljörummet från A–Ö med övrigt avfall.
 • Håll kärl och lock rena så att man inte smutsar ner sig om man råkar gå emot dem.
 • Rotera kärlen för jämnare fördelning.
 • En bra hylla för matavfallspåsar.
 • Säkerställa att det alltid finns matavfallpåsar.
 • Redskap för att dela på kartonger.
 • Skapa gärna en hylla för mindre återbrukssaker eller för böcker.
 • Miljörummet ska kännas tryggt.
 • Bra belysning både i miljörum och på vägen dit.
 • Ta bort dålig lukt.
 • Ha daglig tillsyn av miljörummet så att det ser inbjudande ut. Ordning och reda uppmuntrar till bättre sortering och större ansvarstagande.
 • Alla miljörum ska vara låsta.
 • Om det finns flera miljörum i området och alla hyresgäster har nyckel dit är det bra att styra hyresgästen till ett specifikt miljörum.

Information till hyresgästerna

 • Prata med hyresgästerna om hur man sorterar.
 • Återkoppling till de boende om vad de har gjort för insats för miljön.
 • Hänvisa stora förpackningar till en ÅVS/ÅVC.
 • Tipsa om sökmotorn sorteringsguiden på sopor.nu.
 • Informera återkommande om sorteringsfrågor och om eventuella förändringar i miljörummet.
 • Skriv ut och dela ut sorteringsguiden från SSAMs hemsida regelbundet (finns på svenska och engelska samt länkar till 33 andra språk)
 • Gå igenom hur miljörummet fungerar med nya hyresgäster och förklara att man är skyldig att sortera sitt avfall och förväntas sköta sin sopsortering. Säkerställ att hyresgästen har en påshållare och tillgång till matavfallspåsar.

Övrigt

 • Förse hyresgästerna med transportpåse för att frakta matavfallet till miljörummet. Transportpåsar finns att beställa online från flera olika leverantörer.
 • Förse hyresgästerna med sorteringskassar. Sorteringskassar finns att beställa online från flera olika leverantörer.
 • SSAM kan utbilda miljörumsansvariga eller/och fastighetsskötare för att de ska kunna svara på frågor från hyresgästerna.

Sorteringsguide på 33 olika språk

Sorteringsguide på albanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på amharsiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på bulgariska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på dari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på franska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på grekiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på kinesiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på kroatiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på kurkanji Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på litauiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på mongoliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på pashtio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på persiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på portugisiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på romani Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på rumänska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på ryska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på serbiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på spanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på syrianska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på tagalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på thailändska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på tigrini Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på turkiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på vietnamesiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortering av matavfall

Vid utsortering av matavfall är det viktigt att alla hyresgäster använder sig av papperspåsen för matavfall och den medföljande påshållaren. Påshållaren ventilerar påsen och minskar risken för att påsen blir blöt och går sönder. Vid slutbehandlingen är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den bidrar positivt till rötningsprocessen och ger en renare fraktion. Under relaterade dokument hittar du sorteringsguider att skriva ut.

Beställa nya matavfallspåsar

För att sorteringen ska fungera för hyresgästerna så är det viktigt att det alltid finns nya matavfallspåsar i fastigheten. Du kan antingen ha ett abonnemang på leverans av nya matavfallspåsar eller beställa av oss när det börjar bli dags. Om du väljer att ha ett abonnemang så levererar vi nya påsar efter ett intervall som vi kommer överens om. Påsabonnemanget kostar inget extra. Påsarna till hushållen är på 9 liter och det är 80 stycken i en bunt. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ungefär en bunt per halvår. Matavfallspåsarna ska helst inte ligga för länge, då går de lättare sönder. Beställ därför påsar så att de räcker i ungefär ett halvår i taget.

Påshållare ingår i abonnemanget. Om du behöver fler påshållare så ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Bygga miljörum

Planerar du att bygga ett miljörum för sopsortering i din fastighet? Här kan du läsa mer om hur stort det bör vara. Ett miljörum rekommenderas vara 4 meter brett för att de stora kärlen ska kunna placeras med kortsidan utåt, med god framkomlighet mellan kärlen.

Storleken på ett miljörum påverkas av vilken typ av bostäder som är anslutna till utrymmet. Har fastigheten större lägenheter och många barnfamiljer kommer avfallsvolymerna vara betydligt större än i en fastighet med många ensamhushåll och små lägenheter. Storleken på miljörum i tabellen ovan gäller när det är en jämn fördelning mellan stora och små lägenheter.

Beräkning av storlek på miljörum

Vid sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall

 • 1-30 hushåll: 16 m² (4 x 4 m)
 • 31-50 hushåll: 21 m² (4 x 5,3 m)
 • 51-70 hushåll: 26,5 m² (4 x 6,6 m)
 • 71-95 hushåll: 31,5 m² (4 x 7,9 m)

Tänk på att antalet fraktioner kan förändras över tid. Utvecklingen går åt utökad sortering. Till exempel kan textil och smått elavfall komma att bli aktuellt att sortera ut i framtiden. Det är därför bra att ta till lite extra yta från början för att enklare kunna komplettera med fler fraktioner längre fram.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” , 10 MB, öppnas i nytt fönster. finns detaljerade riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationer. Under relaterade dokument hittar du även sorteringsguider, dekaler och affischer som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet.

Miljöhus

Information till företag som önskar bli auktoriserad entreprenör

Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) som får samla in sådant bygg- och rivningsavfall i ägarkommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Älmhult och Markaryd.

SSAM har beslutat att denna insamling ska ske av auktoriserade entreprenörer. Företag som önskar bli auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet svarar på annonsen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om auktorisering kan göras från och med 2022-11-02 och därefter löpande. Det är endast auktoriserade företag som får samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Därtill finns krav på att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i minst följande sex fraktioner:

 • trä
 • mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Utsorteringen ska göras av avfallsproducenten vid källan. Den som samlar in sådant utsorterat avfall ska också samla in det separat.

Insamlat bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ska lämnas till godkända behandlingsanläggningar som tar emot aktuella avfallsslag. Vid omhändertagning ska Entreprenörer sträva efter att i möjligaste mån materialåtervinna insamlat bygg- och rivningsavfall istället för att energiåtervinna det. Deponering ska undvikas.

Med ”bygg- och rivningsavfall” avses definitionen i 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).
Med ”bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet” avses definitionen i 15 kap. 20 § 4 pkt miljöbalken.
Med ”yrkesmässig verksamhet” avses en verksamhet som är skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet och/eller om det är fråga om skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024