För fastighetsägare och verksamheter

Här har vi samlat användbar information för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus samt företag eller verksamheter. Som har eller vill ha sopsortering i din fastighet. Längst ner på sidan hittar du informationsmaterial och broschyrer som du kan skriva ut och använda.

Vi kan hjälpa dig att börja sortera ut matavfall i din fastighet. Kontakta oss för rådgivning, genom att använda kontaktformuläret nedan.


Detta formulär är endast avsett för kontakt kring avfallsrådgivning företag och verksamheterFyll i kundnummer för snabbare handläggning.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Fyll i gatuadress/anläggningsadress för snabbare handläggning.
Jag vill bli kontaktad via: * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via:


Sortering av matavfall

Vid utsortering av matavfall är det viktigt att alla hyresgäster använder sig av papperspåsen för matavfall och den medföljande påshållaren. Påshållaren ventilerar påsen och minskar risken för att påsen blir blöt och går sönder. Vid slutbehandlingen är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den bidrar positivt till rötningsprocessen och ger en renare fraktion. Under relaterade dokument hittar du sorteringsguider att skriva ut.

Beställa nya matavfallspåsar

För att sorteringen ska fungera för hyresgästerna så är det viktigt att det alltid finns nya matavfallspåsar i fastigheten. Du kan antingen ha ett abonnemang på leverans av nya matavfallspåsar eller beställa av oss när det börjar bli dags. Om du väljer att ha ett abonnemang så levererar vi nya påsar efter ett intervall som vi kommer överens om. Påsabonnemanget kostar inget extra. Påsarna till hushållen är på 9 liter och det är 80 stycken i en bunt. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ungefär en bunt per halvår. Matavfallspåsarna ska helst inte ligga för länge, då går de lättare sönder. Beställ därför påsar så att de räcker i ungefär ett halvår i taget.

Påshållare ingår i abonnemanget. Om du behöver fler påshållare så ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Bygga miljörum

Planerar du att bygga ett miljörum för sopsortering i din fastighet? Här kan du läsa mer om hur stort det bör vara. Ett miljörum rekommenderas vara 4 meter brett för att de stora kärlen ska kunna placeras med kortsidan utåt, med god framkomlighet mellan kärlen.

Storleken på ett miljörum påverkas av vilken typ av bostäder som är anslutna till utrymmet. Har fastigheten större lägenheter och många barnfamiljer kommer avfallsvolymerna vara betydligt större än i en fastighet med många ensamhushåll och små lägenheter. Storleken på miljörum i tabellen ovan gäller när det är en jämn fördelning mellan stora och små lägenheter.

Beräkning av storlek på miljörum

Vid sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall

  • 1-30 hushåll: 16 m² (4 x 4 m)
  • 31-50 hushåll: 21 m² (4 x 5,3 m)
  • 51-70 hushåll: 26,5 m² (4 x 6,6 m)
  • 71-95 hushåll: 31,5 m² (4 x 7,9 m)

Tänk på att antalet fraktioner kan förändras över tid. Utvecklingen går åt utökad sortering. Till exempel kan textil och smått elavfall komma att bli aktuellt att sortera ut i framtiden. Det är därför bra att ta till lite extra yta från början för att enklare kunna komplettera med fler fraktioner längre fram.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” , 10 MB, öppnas i nytt fönster. finns detaljerade riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationer. Under relaterade dokument hittar du även sorteringsguider, dekaler och affischer som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet.

Miljöhus

Information till företag som önskar bli auktoriserad entreprenör

Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) som får samla in sådant bygg- och rivningsavfall i ägarkommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Älmhult och Markaryd.

SSAM har beslutat att denna insamling ska ske av auktoriserade entreprenörer. Företag som önskar bli auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet svarar på annonsen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om auktorisering kan göras från och med 2022-11-02 och därefter löpande. Det är endast auktoriserade företag som får samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Därtill finns krav på att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i minst följande sex fraktioner:

  • trä
  • mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Utsorteringen ska göras av avfallsproducenten vid källan. Den som samlar in sådant utsorterat avfall ska också samla in det separat.

Insamlat bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ska lämnas till godkända behandlingsanläggningar som tar emot aktuella avfallsslag. Vid omhändertagning ska Entreprenörer sträva efter att i möjligaste mån materialåtervinna insamlat bygg- och rivningsavfall istället för att energiåtervinna det. Deponering ska undvikas.

Med ”bygg- och rivningsavfall” avses definitionen i 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).
Med ”bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet” avses definitionen i 15 kap. 20 § 4 pkt miljöbalken.
Med ”yrkesmässig verksamhet” avses en verksamhet som är skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet och/eller om det är fråga om skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen.

Senast uppdaterad: 6 november 2023