Bild

238 fastighetsägare och 7894 invånare i norra Växjö tätort berörs av pilotprojektet Smarta sopkärl.

Smarta sopkärl - pilotprojekt

”Smarta sopkärl” är ett pilotprojekt som pågår i norra Växjö tätort från och med den 25 april 2022 i regi av SSAM och Green Tech-bolaget Bintel. De som berörs är 238 fastighetsägare och 7894 invånare, och det är endast dessa utvalda kunder som ingår i projektet. Det nya systemet kommer att användas för att mäta mängden matavfall och restavfall. När kärlet är fullt kommunicerar det via en sensor till Bintels tekniska plattform. När kärlen på hämtstället sammantaget nått en viss nivå, planeras det när det är mest optimalt för sopbilen att komma.

På så sätt kör sopbilen bara när det behövs, där det behövs.

Lösningen kommer att omfatta 1400 enheter som tar hand om matavfall och restavfall – i första hand från flerfamiljshus och verksamheter. I förlängningen kan den dock även komma att hantera behovsanpassad tömning av exempelvis trädgårdsavfall från villor.

Smarta sopkärl minskar klimatavtrycket och ökar trivseln i ditt miljöhus

En tidigare förstudie har visat att många sopkärl idag är långtifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar. Studien visar att cirka hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om tömningen baseras på fyllnadsgrad i stället för dagens statiska körturer med förutbestämda intervaller.

Med hjälp av en sensor kommunicerar sopkärlet när det är fullt och behöver tömmas. När samtliga kärl på hämtstället nått en viss nivå, planeras det när det är mest optimalt för sopbilen att komma.

På så sätt kör sopbilen bara när det behövs, där det behövs. Det ger ett minskat klimatavtryck samtidigt som det ökar service och trivsel eftersom vi undviker överfulla sopkärl i våra miljöhus.

Få e-postmeddelande om när tömning sker

För er som är med i försöket erbjuder vi möjligheten att på tömningsdagens morgon få ett e-postmeddelande om att vi kommer och tömmer. Anmäl er för tjänsten i vår kundtjänst: info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ange till vilka e-postadresser ni vill ha meddelandet.

Även på Mina sidor kan ni se om vi kommer och tömmer kärl hos er, där finns informationen dagen före från klockan 14.30 (Obs! Denna information är preliminär). Välj inloggning med kundnummer och organisationsnummer och välj därefter ”Mina abonnemang”. Där kan ni även se historik för när vi varit och tömt hos dig.

Frågor & Svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör fastighetsägare, fastighetsskötare och boende. Under rubriken Frågor & Svar Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur systemet fungerar och hur den data som samlas in används.

Om Bintel

Green Tech-bolaget Bintel grundades 2018 i Helsingborg och erbjuder smarta IoT-lösningar för en effektivare och mindre resurskrävande avfallshantering. Bintels mission är ”No time to waste”. Genom sina lösningar bidrar organisationen till att förbättra och digitalisera avfallsbranschen:

  • Öka sitt resursutnyttjande
  • Utöka materialåtervinningen
  • Därmed minska restavfallsmängderna
  • Skapa högre kundnöjdhet genom mer personifierade och kundanpassade avfallslösningar
  • Minska nedskräpning
  • Bidra till att påverka slutkundens beteende och därmed bidra positivt i avfallstrappan

Läs mer: bintel.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Diacess

Diaccess är ett flerårigt projekt som finansieras av EU-programmet Urban Innovative Actions. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun och näringslivet där parterna tillsammans hittar lösningar på samhällsutmaningar. Syftet är ge medelstora städer möjlighet att utveckla nya hållbara och långsiktiga innovationer på stora samhällsproblem, som kan komma både kommun och företag till godo.

Läs mer: diaccess.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Wexnet

Wexnet bygger ut och förstärker sitt trådlösa radionät LoRaWAN som tar emot data från sensorerna i miljörummen och skickar den vidare till Bintels plattform som förädlar datan till att kunna styra rutterna för upphämtning av sopor i de olika miljörummen.

Tekniken som används kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things (IOT), över hela världen.

Läs mer: wexnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om PreZero

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kundernas verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. Kundnytta är lika med miljönytta.

Leverantören är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner.

Verksamheten skapar värde för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att avfall förädlas till värdefull returråvara för nyproduktion. Det bidrar till den cirkulära ekonomin.

Läs mer: prezero.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023