Restavfallsresan i samarbete mellan SSAM, Bintel och PreZero

Restavfallsresan

Med data mot ökad sortering. Strukturella förändringar och beteendeförändrande aktiviteter kan ge effekt.

  • 40% mindre restavfall
  • 40% lägre kostnad för bostadsbolag
  • 50% ökat nöjd-kund-index (NKI)
  • 4 ton CO2 – ekv reduktion / miljörum och år

Med data mot ökad sortering

Senast uppdaterad: 6 april 2022