Container och kärlstorlekar

Till företag erbjuder vi olika typer av containrar och kärl. I taxan kan du se vilka containerstorlekar som erbjuds i din kommun.

Kärlstorlekar

 kärl och kärlstorlekar
  • Matavfall 140 liter: Bredd: 484 mm. Djup: 550 mm. Höjd: 1065 mm.
  • Restavfall 190 liter: Bredd: 559 mm. Djup: 704 mm. Höjd: 1075 mm.
  • Restavfall och trädgårdsavfall: 370 liter: Bredd: 770 mm. Djup: 805 mm. Höjd: 1070 mm.
  • Restavfall 660 liter: Bredd: 1225 mm. Djup: 805 mm. Höjd: 1219 mm.
  • Restavfall 770 liter: Bredd: 1225 mm. Djup: 774 mm. Höjd: 1368 mm.


Containerstorlekar

Storlekar på container

Bilden visar endast exempel på hur containrarna kan se ut.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024