Avfallsanläggningar

Här kan du avgifter för att lämna avfall på våra avfallsanläggningar.

Mottagningsavgifter Häringetorp (gäller från och med 2021-01-01).

Mottagningsavgifter Äskya

Transportdokument och karakterisering av avfall

Visst avfall som lämnas på någon av våra avfallsanläggningar ska kunna spåras med hjälp av ett transportdokument. Det finns ett transportdokument för varje avfallsanläggning, Häringetorp eller Äskya.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021