Bild

Värdegrund

Vår ambition är att SSAM ska vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats vi alla känner oss stolta över. Vi vill erbjuda en arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas. Vi vill kunna följa upp vårt eget arbete, men också kunna jämföra oss med andra arbetsgivare.

FRAMÅTANDA
Vi ser möjligheter och driver utvecklingen

TILLSAMMANS
Vi samarbetar mot gemensamma mål

RESPEKT
Våra olikheter är en tillgång

HÅLLBARHET
Vi har omtanke om varandra och miljön

GLÄDJE
Vår positiva energi bidrar till ett gott arbetsklimat

Senast uppdaterad: 10 februari 2022