Företagskort på återvinningscentral

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Vill du bli företagskund?

Under respektive kommun på sidan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. 

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Med reservation för avvikelser i respektive kommun.

För mer information kontakta kundtjänst.

Ny taxa 2024

SSAMs styrelese beslutade 2023-11-24 om en höjning av taxan på företagskort för 2024. Gällande taxa 2024. , 139 kB.

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Lessebo kommun , 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Faktureringsunderlag företagskort Lessebo kommun , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om företagskort i Lessebo

Information om företagskort Lessebo kommun , 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder företagskort Lessebo kommun , 286 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Växjö kommun , 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Faktureringsunderlag företagskort Växjö kommun , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om företagskort i Växjö

Information om företagskort Växjö kommun , 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder företagskort Växjö kommun , 286 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 21 december 2023