Företagskort på återvinningscentral

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Vill du bli företagskund? Under respektive kommun på sidan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. 

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Med reservation för avvikelser i respektive kommun.

För mer information kontakta kundtjänst på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet på sidan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort Lessebo kommun (, 155.6 kB)

Faktureringsunderlag företagskort Lessebo kommun (, 114.1 kB)

Här kan du läsa mer om företagskort i Lessebo:

Information om företagskort Lessebo kommun (, 133.3 kB)

Folder företagskort Lessebo kommun (, 399.7 kB)

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet på sidan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort Markaryds kommun (, 156.1 kB)

Faktureringsunderlag företagskort Markaryds kommun (, 114.1 kB)

Här kan du läsa mer om företagskort i Markaryd:

Information om företagskort Markaryds kommun (, 133.1 kB)

Folder företagskort Markaryds kommun (, 399.7 kB)

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet på sidan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort Tingsryds kommun (, 141.5 kB)

Faktureringsunderlag företagskort Tingsryds kommun (, 114.1 kB)

Här kan du läsa mer om företagskort i Tingsryd:

Information om företagskort Tingsryds kommun (, 133.8 kB)

Folder företagskort Tingsryds kommun (, 399.7 kB)

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet på sidan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort Växjö kommun (, 155.7 kB)

Faktureringsunderlag företagskort Växjö kommun (, 114.1 kB)

Här kan du läsa mer om företagskort i Växjö:

Information om företagskort Växjö kommun (, 131.3 kB)

Folder företagskort Växjö kommun (, 399.7 kB)

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet på sidan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort Älmhults kommun (, 141.4 kB)

Faktureringsunderlag företagskort Älmhults kommun (, 114.1 kB)

Här kan du läsa mer om företagskort i Älmhults:

Information om företagskort Älmhults kommun (, 178 kB)

Folder företagskort Älmhults kommun (, 399.7 kB)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020