Företagskort på återvinningscentral

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Vill du bli företagskund? Under respektive kommun nedan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. 

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Med reservation för avvikelser i respektive kommun.

För mer information kontakta kundtjänst på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet nedan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort 2020 Lessebo kommun

Faktureringsunderlag företagskort Lessebo kommun

Här kan du läsa mer om företagskort i Lessebo:

Information om företagskort 2020 Lessebo kommun

Folder företagskort Lessebo kommun

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet nedan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort 2020 Markaryds kommun

Faktureringsunderlag företagskort Markaryds kommun

Här kan du läsa mer om företagskort i Markaryd:

Information om företagskort 2020 Markaryds kommun

Folder företagskort Markaryds kommun

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet nedan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort 2020 Tingsryds kommun

Faktureringsunderlag företagskort Tingsryds kommun

Här kan du läsa mer om företagskort i Tingsryd:

Information om företagskort 2020 Tingsryds kommun

Folder företagskort Tingsryds kommun

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet nedan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort 2020 Växjö kommun

Faktureringsunderlag företagskort Växjö kommun

Här kan du läsa mer om företagskort i Växjö:

Information om företagskort 2020 Växjö kommun

Folder företagskort Växjö kommun

För att skaffa företagskort, skriv ut och skicka in två exemplar av avtalet nedan och ett exemplar av faktureringsunderlaget:

Avtal företagskort 2020 Älmhults kommun

Faktureringsunderlag företagskort Älmhults kommun

Här kan du läsa mer om företagskort i Älmhults:

Information om företagskort 2020 Älmhults kommun

Folder företagskort Älmhults kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020