Återvinning

Du lämnar in ditt sorterade avfall - vi återvinner det. Enligt svensk lagstiftning är du skyldig att sortera ditt avfall och lämna det på rätt ställe. Genom återvinning kan vi tillsammans minska påverkan på miljön och klimatet.

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Utöver lagstiftning styrs sortering av avfall i Sverige av EU-direktiv, riksdagens beslutade miljömål och kommunernas regler för avfallshantering.

Idag kan vi nästan återvinna allt avfall och använda det till nya produkter. Av restavfall kan vi till exempel tillverka energi i form av el och värme. Metallförpackningar blir nya konservburkar. Matavfall sorteras och används till att tillverka biogas, ett miljövänligt bränsle för både bussar och bilar. Endast en liten del av det avfall som lämnas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Varje år slänger varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor. De senaste 40 åren har mängden sopor fördubblats. Mängden kan fördubblas igen om 15 år om det fortsätter i samma takt.

  • 33,8 procent av husavfallet (1 617 640 ton ), gick till materialåtervinning år 2017.
  • Över 60 procent av det som slängs i hushållens sopor, skulle kunna materialåtervinnas (Rapport år 2016).
  • Deponering av kommunalt avfall minskade år 2017 med 24 procent till 23 650 ton jämfört med år 2016.
  • Deponering står för 0,5 procent av den totala behandlingen. 61 procent av det som finns i villahushållens restavfall var felsorterat, motsvarande siffra i lägenhetshushåll var 66 procent. (Rapport år 2017)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020