Bild på gips i container

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i sex fraktioner: trä, mineral, metall, glas, plast och gips.

Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet

Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är de entreprenörer som är auktoriserade av SSAM som får samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Därtill finns krav på att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i minst följande sex fraktioner:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Det vill säga: om man som privatperson genomfört en byggnation, rivning, renovering behöver avfallet lämnas:

 • till någon av SSAM:s återvinningscentraler eller avfallsanläggningar (se lista nedan), eller
 • till någon av SSAM:s auktoriserade entreprenörer (se lista nedan) som hämtar avfallet vid fastigheten
 • i båda fallen ska avfallet lämnas sorterat enligt ovan

Har däremot en hantverkare har anlitats, räknas avfallet som att det har uppstått i yrkesmässig verksamhet och då föreligger inga krav på att lämna avfallet till SSAM.

En ny fraktion ”mjukplast” införs på de större återvinningscentralerna. Där sorteras exempelvis: Emballageplast, plastsäckar, plastpåsar, sträckfilm, byggfolie, skyddsplast, växhusplast, täckplast och likanande. Förpackningar och hårdplast ska inte lämnas här.

Följande återvinningscentraler tar emot alla bygg- och rivningsavfallsfraktioner:

 • Markaryds kommun: Alandsköp
 • Lessebo kommun: Lessebo återvinningscentral
 • Tingsryds kommun: Elsemåla återvinningscentral
 • Växjö kommun: Norremarks kretsloppspark och Häringetorp avfallsanläggning
 • Älmhults kommun: Äskya återvinningscentral

För öppettider och vägbeskrivning se återvinningscentraler

Auktoriserade entreprenörer

Följande auktoriserade entreprenörer kan anlitas för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall:

Tryckimpregnerat virke och asbestavfall

Avfall bestående av tryckimpregnerat virke och asbestavfall som uppstått i hushåll tas emot enligt följande:

Tryckimpregnerat virke

 • Alla återvinningscentraler

Asbest

 • Markaryds kommun: Alandsköp
 • Lessebo kommun: Lessebo återvinningscentral
 • Tingsryds kommun: Elsemåla återvinningscentral
 • Växjö kommun: Häringetorp
 • Älmhults kommun: Äskya återvinningscentral

Alla ovanstående återvinningscentraler tar emot en mindre mängd asbest, upp till fem skivor. Vid större mängder hänvisar vi till Häringetorp där det vägs in och mot en avgift.

För öppettider och vägbeskrivning se återvinningscentraler

Senast uppdaterad: 29 november 2022