Förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det innebär att SSAM tar över ansvaret för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. Samtidigt kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall..

Förpackningar av plast, papper, glas och metall ska kunna sorteras och samlas in hushållsnära. Den 1 januari 2024 går ansvaret över till kommunerna och från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserat med hushåll.

Fördelarna med fastighetsnära insamling är många. Mer material kommer att återvinnas, bättre för miljön och ökad service till medborgare – det blir enklare att göra rätt.
Från och med den 1 januari 2024 kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall. Det innebär att 100 % av alla hushåll kommer att ha insamling av matavfall.

Detta innebär bland annat att villa- och fritidsfastigheter på sikt inte kommer att kunna välja ett osorterat abonnemang och att alla fastighetsägare för flerfamiljsfastigheter behöver införa insamling av förpacknings- och matavfall.

Mer information kommer under 2023.

Övrig insamling av returpapper och förpackningar

Det kommer också finnas möjlighet att lämna returpapper på SSAMs återvinningscentraler, på återvinningsstationer (som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen) samt, för villaägare, i fyrfackskärl.

Insamling av förpackningar
SSAM erbjuder också insamling av förpackningar i flerbostadshus och hos verksamheter i Älmhults och Markaryds kommuner, kontakta SSAMs kundtjänst för att ta del av villkor och för att teckna abonnemang. För närvarande pågår en statlig utredning om producentansvaret för förpackningar. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan det bli förändringar även gällande insamling av förpackningar framöver. Vi återkommer med information via ssam.se när utredningen är presenterad och vilka konsekvenser det får för SSAMs kunder.

På denna sida kommer vi löpande att informera om insamling av returpapper.

För övriga frågor, vänligen kontakta SSAMs kundtjänst, via vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 21 december 2022