Bild

Nya regler om returpapper och förpackningar.

Returpapper

Sedan den 1 januari 2022 har kommunerna tagit över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner innebär det att SSAM nu ansvarar för insamling och återvinning av returpapper.

Det finns möjlighet att lämna returpapper på SSAMs återvinningscentraler, på återvinningsstationer (som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI) samt, för villaägare, i fyrfackskärl.

I kärlet för returpapper kan du lämna följande:

 • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
 • Kataloger
 • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
 • Skriv- och ritpapper
 • Pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i behållaren för plastförpackningar. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs i sorteringen med magneter och skickas till metallåtervinning.

Övrig sorterng av papper

Kuvert och post it-lappar lägger du i vanliga soppåsen (restavfall), omslagspapper lägger du bland pappersförpackningar. Pappersförpackningar och wellpapp räknas inte heller som returpapper.

Tänk på att tömma ur papperskassen/plastkassen när du lämnar ditt returpapper, den ställer annars till problem vid återvinningsprocessen på pappersbruken. Papperskassar/kartong sorteras som pappersförpackning och plastkassen sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation. Större wellpapplådor läggs i behållaren för wellpapp på återvinningscentralen eller återvinningsstationen.

Vad händer sedan?

Återvunnet papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong. En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber sparas 15 procent energi jämfört med att använda ny råvara.

Tack för att du sorterar!

Insamling av returpapper i flerbostadshus och för verksamheter är organiserat enligt följande.

Fastighetsägare och verksamheter som inte har insamling av returpapper idag hänvisas också till denna lösning:

 • Lessebo kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Markaryds kommun
  SSAM utför insamling, avtal tecknas direkt med SSAM
 • Tingsryds kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Växjö kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Älmhults kommun
  SSAM utför insamling, avtal tecknas direkt med SSAM


Vilka leverantörer finns att välja på?

Fastigheter i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner
Fastighetsägare till flerbostadshus och för verksamheter i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner kommer att hänvisas till att endast anlita av SSAM auktoriserade/godkända leverantörer för insamling av returpapper.

Krav på leverantörer är till exempel att de ska samla in returpapper på adresser i kommunen oavsett geografiskt läge, samt att tjänsterna de utför debiteras på en nivå under en beslutad maxtaxa.

______________________________________________________________________

Auktoriserade/godkända leverantörer

Lessebo Åkericentral AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stena Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alwex Transport AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ragn-Sells Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GDL Anläggning & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PreZero Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

______________________________________________________________________

Är du intresserad av att bli auktoriserad transportör för returpapper? LÄS MER! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
______________________________________________________________________

Fastigheter i Markaryd och Älmhult kommuner
Fastighetsägare till flerbostadshus och för verksamheter i Markaryd och Älmhult erbjuds att teckna abonnemang med SSAM. .

För att teckna avtal om hämtning av returpapper i Markaryd och Älmhult i flerbostadshus, kontor och verksamheter, kontakta SSAMs kundtjänst på 0470-599500, eller info@ssam.se. .

Maxtaxa

 • Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl och tömningstillfälle inklusive behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen.
 • För 52 tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inklusive moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.
 • Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
 • Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem.
 • Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

Följande prislista gäller:

Tabell prislista kärl

Tjänst

Pris/år

Intervall

Fraktioner som erbjuds

Kärl 190 l

2 800 kr

1 400 kr

800 kr

180 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plast-, metall-, glasförpackningar, returpapper och tidningar

Kärl 370 l

3 004 kr

1 502 kr

751 kr

210 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plast-, metallförpackningar, returpapper och tidningar

Kärl 660 l

3 416 kr

1 708 kr

854 kr

250 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plastförpackningar och wellpapp

Rullhäck bur

4 200 kr

2 100 kr

1 050 kr

300 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp

3 kbm container

17 000 kr

7 500 kr

3 750 kr

450 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

6 kbm container

17 500 kr

8 750 kr

4 375 kr

500 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

8 kbm container

18 000 kr

9 000 kr

4 500 kr

550 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

10 kbm container

18 500 kr

9 250 kr

4 625 kr

600 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

Sekretesskärl 190L med lås

500 kr/tömning

Mot avrop

Sekretesspapper

Sekretesskärl 370L med lås

600 kr/tömning

Mot avrop

Sekretesspapper

Komprimator

Mot offert

Mot avrop/abonnemang

 Wellpapp

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023