Teckna avfallsabonnemang

Här nedan kan du teckna abonnemang för företag och verksamheter eller flerbostadshus. När anmälan om nytt avfallsabonnemang har inkommit till SSAM kommer en avfallsrådgivare att kontakta dig inom kort för val av abonnemang och dimensionering av behållare.

Beställningen ska vara inkommen senast 15 arbetsdagar innan utsättning ska ske. Utsättning av kärl sker vanligtvis varje fredag.

Om fakturan ska gå till en lokalhyresgäst måste blanketten "Ändring av fakturamottagare" , 162 kB, öppnas i nytt fönster. fyllas i och skickas in först.
Behövs nycklar/tagg/kod för att komma in i t.ex. miljörum eller låst grind? * (obligatorisk)
Behövs nycklar/tagg/kod för att komma in i t.ex. miljörum eller låst grind?


Vid ja behöver vi tre nycklar/taggar minst en vecka innan kärlen ställs ut. Kontakta kundtjänst för att få instruktioner hur överlämnandet av nycklar/taggar ska gå till. Tömningen kan ske mellan kl. 06.00 och 19.00. I samband med helger kan tömning även ske under helgdagar.
Finns det några verksamheter som ska använda samma kärl? * (obligatorisk)
Finns det några verksamheter som ska använda samma kärl?


Ange närmaste bostadsadress där kärl ska tömmas ifrån.


Behövs nyckel/kod/tagg för att komma in i miljörummet? * (obligatorisk)
Behövs nyckel/kod/tagg för att komma in i miljörummet?


Vid ja behöver vi tre nycklar/taggar minst en vecka innan kärlen ställs ut. Kontakta kundtjänst för att få instruktioner hur överlämnandet av nycklar/taggar ska gå till. Tömningen kan ske mellan kl. 06.00 och 19.00. I samband med helger kan tömning även ske under helgdagar.

Utsättning av kärl sker fredagar.
Kommer det att finnas kärl för fullständig sortering av förpackningar (pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar, metallförpackningar och tidningar)? * (obligatorisk)
Kommer det att finnas kärl för fullständig sortering av förpackningar (pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar, metallförpackningar och tidningar)?


Senast uppdaterad: 2 april 2024