Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2717 kr

1469 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2531 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1003 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3769 kr

1759 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

5681 kr

2206 kr

Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-literskärl

110 kr

370-liters kärl och fyrfackskärl

140 kr

Dragavstånd

I abonnemangen ovan ingår ett dragavstånd på 0-5 m då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. Om du har valt abonnemang fyrfack, gäller den taxan från och med då dina fyrfackskärl levereras.

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus

maj-sep

190-literskärl, hämtning varannan vecka

2581 kr

2372 kr

190-literskärl, fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka

-

1355 kr

370-literskärl, hämtning varannan vecka

3443 kr

-

370-literskärl fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka

-

1630 kr

Hemkompost + restavfall 190 -literskärl, hämtning varannan vecka

1746 kr

-

Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020.

Abonnemang

Kostnad

Villa

Kostnad fritidshus

maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2818 kr

1865 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2545 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1103 kr

566 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3925 kr

2124 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4676 kr

 2534 kr


Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-literskärl

105 kr

370-liters kärl och fyrfackskärl

135 kr

Dragavstånd

I abonnemangen ovan ingår ett dragavstånd på 0-5 m då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2697 kr

1767 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2466 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1003 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3704 kr

2012 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4616 kr

2459 kr


Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-literskärl

110 kr

370-liters kärl och fyrfackskärl

140 kr


Dragavstånd

I abonnemangen ovan ingår ett dragavstånd på 0-5 m då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. Om du har valt abonnemang fyrfack, gäller den taxan från och med då dina fyrfackskärl levereras.

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1990 kr

-

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka

2156 kr

1155 kr

Matavfall 140-literskärl + restavfall 370-literskärl, hämtning varannan vecka

2736 kr

1365 kr

Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1990 kr

860 kr

Osorterat 190-literskärl, hämtning varannan vecka

3327 kr

1800 kr

Osorterat 370-literskärl, hämtning varannan vecka

4146 kr

2050 kr

Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020. Gäller från och med 1 april 2020.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2535 kr

1210 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2406 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1003 kr

503 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3512 kr

1600 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4420 kr

2100 kr

 

Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-liters kärl

110 kr

370-liters kärl och fyrfackskärl

140 kr

Dragavstånd

I abonnemangen ovan ingår ett dragavstånd på 0-5 m då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. Om du har valt abonnemang fyrfack, gäller den taxan från och med då dina fyrfackskärl levereras.

Avgifter för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

180-literskärl, hämtning varannan vecka

2208 kr

1833 kr

180-literskärl, hämtning varje vecka

3479 kr

-

370-literskärl, hämtning varannan vecka

3750 kr

-

Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020.

Abonnemang

Kostnad villa

Kostnad

fritidshus

maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

3013 kr

1920 kr

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan. Blankett finns här.

2740 kr

-

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

1103 kr

566 kr

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

4119 kr

2179 kr

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4871 kr

 2589 kr


Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

140-190-literskärl

105 kr

370-liters kärl och fyrfackskärl

135 kr


Dragavstånd

I abonnemangen ovan ingår ett dragavstånd på 0-5 m då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020