Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2019 efter införandet av fyrfackssystemet.

Abonnemang

Kostnad helår

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka

2682

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

940

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3701

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4598

Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2019

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

130/180-literskärl

105 kr

240-literskärl

110 kr

350-literskärl

135 kr

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

190-literskärl, hämtning varannan vecka

2581 kr

2372 kr

190-literskärl, fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka

-

1355 kr

370-literskärl, hämtning varannan vecka

3443 kr

-

370-literskärl fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka

-

1630 kr

Hemkompost + restavfall 190 -literskärl, hämtning varannan vecka

1746 kr

-


Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2019

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-literskärl

175 kr

240-literskärl

175 kr

370-literskärl

175 kr

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2019 efter införandet av fyrfackssystemet.

Abonnemang

Kostnad helår

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde v

2672

Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka (kräver fyrfacksabonnemang)

940

Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka

3646

Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka

4543

 

Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2019

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

140/190-literskärl

105 kr

370-literskärl

135 kr


Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. Matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1950 kr

805 kr

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka

2105 kr

1105 kr

Matavfall 140-literskärl + restavfall 370-literskärl, hämtning varannan vecka

2630 kr

1305 kr

Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1950 kr

805 kr

Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka

2105 kr

1105 kr

Osorterat 190-literskärl, hämtning varannan vecka

3240 kr

1650 kr

Osorterat 370-literskärl, hämtning varannan vecka

4040 kr

2050 kr

 

Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2019

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

190-liters kärl

105 kr

370-liters kärl

155 kr

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.

Avgifter för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

180-literskärl, hämtning varannan vecka

2208 kr

1833 kr

180-literskärl, hämtning varje vecka

3479 kr

-

370-literskärl, hämtning varannan vecka

3750 kr

-


Budad tömning sophämtning

Budad tömning utförs inom tre dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning sophämtning 2019

Storlek på kärl

Kostnad per tömning

140/190-literskärl

116 kr

240-literskärl

116 kr

370-literskärl

116 kr


Fullständiga taxor och avgifter

Kommunernas fullständiga renhållningstaxor samt hämtningsavgifter hittar du här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019