Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Dragavstånd

I abonnemanget ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd mellan 5-15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 8 kronor inklusive moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Byte av abonnemang

Byte av abonnemang medför ibland ett kärlbyte. Exempelvis om du vill byta från osorterat till fyrfack. Då tillkommer en kostnad om 300 kronor.

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3501 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2780 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2572 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall , 298 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1193 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3935 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5681 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1494 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 560 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1821 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2285 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 165 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3579 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2830 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2554 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall , 298 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1124 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3947 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4704 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1873 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 574 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2136 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2548 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3481 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2760 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2507 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall , 298 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1151 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3870 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4826 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1797 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 576 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2079 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2543 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Gäller från och med 1 januari 2021.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3267 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2590 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2447 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall , 298 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1113 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3625 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4560 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1229 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 545 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1640 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2147 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 150 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3550 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2800 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2524 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall , 298 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1124 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3917 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4674 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1873 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 574 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2136 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2548 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2021. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning
Senast uppdaterad: 14 april 2021