Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Dragavstånd

I abonnemanget ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd mellan 5-15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 8 kronor inklusive moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Byte av abonnemang

Byte av abonnemang medför ibland ett kärlbyte. Exempelvis om du vill byta från osorterat till fyrfack. Då tillkommer en kostnad om 300 kronor.

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3588 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2862 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2645 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1269 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4030 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5703 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1541 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 560 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1872 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2342 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3626 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2873 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2594 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Markaryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1158 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3981 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4745 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1894 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 587 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2152 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2567 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3527 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2804 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2547 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Tingsryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1151 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3904 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4867 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1812 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 589 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2090 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2557 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2022. Gäller från och med 1 januari 2022.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3385 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2700 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2545 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1215 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3761 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4720 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1283 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 585 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1703 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2219 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 155 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3629 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2874 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2591 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1191 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3999 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4772 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1918 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 600 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2183 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2601 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2022. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning
Senast uppdaterad: 27 december 2021