Pressmeddelande: Nytt regionalt bolag för avfallshantering

Från och med idag är det ett nytt bolag som sköter avfallshanteringen Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. Södra Smålands avfall och miljö, SSAM heter det nya regionala bolaget.

SSAM ansvarar nu för all avfallshantering som exempelvis sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för ungefär 140 000 invånare i de fem ägarkommunerna. Idag är det första dagen som verksamheten är igång i bolaget. Även om organisationen är ny så ska det inte påverka invånarna.

"Allting ska rulla på som vanligt", berättar Jessica Cedervall, vd för SSAM.

Den enda skillnaden är att man ska kontakta oss istället för sin kommun om man har några frågor kring sin avfallshantering.

SSAM är en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen i hela regionen.

Vi står inför samma utmaningar i alla kommunerna med att minska mängderna avfall och få till en bättre sortering, säger Jessica Cedervall.

Vi kommer jobba mycket för att öka återbruket och att fler sorters avfall ska kunna sorteras på återvinningscentralerna.

Under 2019 införs också fastighetsnära insamling i fyrfackskärl i Lessebo och Tingsryd. 2020 är det sedan dags för Växjö, Markaryd och Älmhult att få samma sorteringssystem där förpackningar, tidningar, mat- och restavfall sorteras i två kärl hemma vid tomten.

Kontakt 

Jessica Cedervall, vd SSAM telefon 0470- 412 96, mobil 072- 383 60 75, e-post jessica.cedervall@ssam.se


Om SSAM

  • SSAM står för Södra Smålands avfall och miljö
  • Bolaget ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner där Växjö är majoritetsägare
  • Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare där alla fem ägarkommuner har lika stor beslutsrätt
  • Ordförande i SSAM är Sofia Stynsberg som också är tekniska nämndens ordförande i Växjö kommun. Vem som är vice ordförande kommer att rotera mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner
  • SSAM har sitt huvudkontor i Växjö


SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ansvarar för avfallshanteringen i ägarkommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Vår vision är ett Småland utan avfall.


Senast uppdaterad: 7 augusti 2020