Nu är det beslutat om Återbruket på Norremarks kretsloppspark

Bild: Illustration av återbruket skapad av Arkitektbolaget

SSAM:s styrelse fattade 11/2 investeringsbeslut om att skapa Återbruket i den gamla sorteringshallen på Norremarks kretsloppspark.

Under våren kommer byggnaden att anpassas för att kunna ta emot återbruksmaterial. I första hand kommer återbruksaktörer ta emot inlämnat material och sälja det i sina ordinarie lokaler. Återbruket kommer att öppna i juni 2019. Tills vidare går det bra att lämna återbruk i anslutning till sorteringshallen.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020