Information till kunder angående faktura

Våra kunder i Lessebo har fått fel grundavgift på sin faktura. Den felaktiga grundavgiften som står på fakturan är 1132:-. Den grundavgift som gäller är 1020:-. Detta kommer automatiskt korrigeras på nästa faktura.

En del av våra kunder i Lessebo kommun har fått en felaktig faktura med dubbel debitering gällande grundavgift. Om du tillhör en av dem, kommer din felaktiga faktura automatiskt annulleras hos oss. En ny faktura kommer skickas till dig inom kort och det är den som ska betalas. Den gamla fakturan kan du slänga eftersom du kommer att få en ny som gäller.

En del av våra kunder som har delning av abonnemang har fått felaktig faktura. Om du tillhör en av dem, kommer din felaktiga faktura automatiskt annulleras hos oss. En ny faktura kommer skickas till dig inom kort och det är den som ska betalas. Den gamla fakturan kan du slänga eftersom du kommer att få en ny som gäller.

En del av våra kunder har skickat in manuella autogiroanmälningar men trots detta fått faktura utan autogiro. Detta beror på en felaktighet i hanteringen av medgivandet mellan bank och SSAM. Vi jobbar nu med att åtgärda detta så att alla anmälningar ska finnas på plats till nästa fakturering. Fakturor som är utskickade i mars betalar du till SSAM på det sätt som anges på er faktura.

Vi beklagar detta och kommer snarast att åtgärda problemen. Tack för din förståelse!

Senast uppdaterad: 7 mars 2019