Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Brand är släckt på Äskya avfallsanläggning

Idag den 22 mars startade en liten brand på Äskya avfallsanläggning i Älmhult kommun. Brandhärden är hittad och släcktes innan den hann sprida sig. 

Branden innebar inga driftstörningar och ingen större rökutveckling eftersom branden upptäcktes snabbt och släcktes direkt. Återvinningscentralen har öppet som vanligt och branden påverkade inte besökare eller boende i närheten.

Eftersom det har brunnit vid några tillfällen kommer vi genomföra en utredning av orsaken till detta. Denna utredning var planerad att genomföras under våren men vi kommer att tidigarelägga den för att säkerhetsställa att detta inte kommer ske igen - Jessica Cedervall, VD på SSAM

Senast uppdaterad: 22 mars 2019