SSAM och Avfall Sverige ordnade konferensdagar

Från vänster Per Gunnarsson, verksamhetsutvecklare SSAM, Sven Lundgren, jurist Avfall Sverige, Jon Nilsson-Djerf, rådgivare Avfall Sverige, Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige och Nicholas Jonasson, avdelningschef för teknik och utveckling SSAM

Från vänster Per Gunnarsson, verksamhetsutvecklare SSAM, Sven Lundgren, jurist Avfall Sverige, Jon Nilsson-Djerf, rådgivare Avfall Sverige, Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige och Nicholas Jonasson, avdelningschef för teknik och utveckling SSAM.

Under 26-27 mars har SSAM tillsammans med Avfall Sverige anordnat innehållsrika dagar med fokus på aktuella branschfrågor. Det är arbetsgrupperna för Kommunalt avfallsansvar och Insamling som för första gången haft gemensamma diskussioner och workshops.

Det är två arbetsgrupper som jobbar med ungefär samma frågor, men med olika ingångspunkt; kommunalt avfallsansvar och insamling. Nu har vi fått tillfälle att prata om frågorna tillsammans, säger Sven Lundgren, jurist Avfall Sverige.

Under de två dagarna hölls presentationer, diskussioner och workshops om bland annat situationen på avfallsmarknaden, vikten av fortsatt användning av biogas och hur vi kan få in avfallshantering i samhällsplaneringen i ett tidigare skede. Grupperna gjorde också studiebesök på Södra stationsområdet samt på den nya återvinningscentralen och återbruket på Norremark. Vilka nya tjänster som krävs för att möta kundernas behov av insamling av grovavfall var också en fråga som hamnade i fokus.

Vi behöver skapa enkla tjänster för våra kunder. Se över och förändra tjänsteutbudet över tid så att det i framtiden går att göra individuella val och blir lättare att påverka sin hämtning eller servicen som beställs av oss, säger Nicholas Jonasson, avdelningschef teknik och utveckling vid SSAM.

Vi måste jobba mer med återkoppling till och berätta att när du samlat in och sorterat detta sparar du så här mycket resurser. Tekniken finns, vi behöver bara paketera och använda den på ett bra sätt. På så vis kan vi få med oss kunderna bättre och visa på värdet av deras insatser, tillägger Sven Lundgren.

Arbetsgrupperna som träffas består av deltagare från kommunala bolag och förvaltningar. De behandlar bland annat aktuella frågor och remisser, driver projekt och är involverade i både utbildningsverksamheten och utvecklingsarbetet. Grupperna är en viktig länk mellan medlemmarna och kansliet, men även mellan medlemmarna som får ett stort nätverk. Utöver de två arbetsgrupper som träffats de här dagarna finns ytterligare sex grupper som arbetar med andra specialområden inom branschen.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2020