Inlämning av ensilageplast i Tingsryd och Markaryd

Du som har ensilageplast att lämna för återvinning kan vid vissa tider i april komma till oss och lämna den för återbruk. Det är företaget Kretslopp & Recycling AB som är på plats för att ta emot ditt avfall.

I Markaryd kommun kan du lämna in din ensilageplast för återvinning på Alandsköp avfallsanläggning onsdag 10/4 klockan 13:00 - 18:00 eller torsdag 11/4 klockan 07:00 - 12:00.

Bor du i Tingsryd kommun är du välkommen till Elsemåla avfallsanläggning tisdag 23/4 klockan 13:00 - 18:00 eller torsdag 25/4 klockan 07:00 - 12:00.

Vänligen observera att det endast är möjligt att lämna ensilageplast på våra anläggningar vid dessa specifika tidpunkter.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020