Besök från JB Marks Municipality, Sydafrika

Bild: SSAM:s VD Jessica Cedervall visar runt besökare från JB Marks Municipality i Sydafrika på Norremarks Kretsloppspark.

Under förmiddagen torsdagen den 11 april hade SSAM nöjet att få ta emot ett studiebesök från JB Marks Municipality, Sydafrika. Studiebesöket är en del av ett samarbetsprojekt mellan JB Marks Municipality, Växjö kommun och Älmhult kommun som pågått sedan 2005. Under besöket fick gruppen en företagspresentation och besökte både en återvinningsstation och Kretsloppsparken på Norremark.

Samarbetsprojektet innebär flera projekt inom olika ämnesområden där erfarenhetsutbyte är en stor del. Sedan samarbetets start har ca 30 projekt genomförts. Just den här gången var det samarbetets styrgrupp, bestående av bland annat borgmästare Kgotso Khumalo och kommunfullmäktiges ordförande Elias Mogoeengmang, som besökte oss för att få inspiration till eventuella framtida projekt. Just avfallshanteringen är nämligen en stor utmaning i JB Marks Municipality.

Under företagspresentationen berättade SSAM:s VD Jessica Cedervall om det svenska avfallssystemet och mer specifikt om hur det fungerar i våra fem ägarkommuner. Skillnaderna mellan svensk och sydafrikansk avfallshantering är väldigt stora. Besöksdelegationen tyckte det var särskilt intressant att höra om producentansvaret för förpackningar och hur liten del av vårt avfall som går till deponi. Införandet av fyrfackssorteringen var de mycket imponerade av och tyckte att det vore fantastiskt om de själva kunde nå dit.

Avfallshanteringen är en svår utmaning

De berättade att de upplever kommuninvånarnas inställning till avfallssortering som den största utmaningen hemma. Invånarna förstår inte nyttan med sortering och återvinning vilket gör arbetet svårt och stora mängder avfall går till deponier som oftast är oreglerade. Som en lösning på problemet skulle de gärna vilja att barn från tidig ålder fick lära sig om hur och varför man ska återvinna avfall.

Besöket vid återvinningsstationen och Norremarks Kretsloppspark med både återbruk och återvinning var också uppskattat då sådana anläggningar saknas i Johannesburg. Det var ett mycket intressant besök och kanske får vi se ett samarbetsprojekt om avfallshantering framöver!

Besökare från Sydafrika tittar närmare på återbruket på Norremarks Kretsloppspark.

En närmare titt på återbruket på Norremarks Kretsloppspark.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020