Trafikarbeten vid Norremarks återvinningscentral

Bild: Bilar på Norremark kretsloppspark.

Inom kort kommer arbete att inledas för att öka trafik- och cykelsäkerheten vid in- och utfarterna till Norremarks återvinningscentral. Det kan medföra mindre trafikstörningar och vi ber våra besökare att visa förståelse och köra försiktigt.

Under våren och sommaren kommer det att genomföras flera olika trafikåtgärder utanför Norremarks återvinningscentral. Det ska byggas en cykelväg längs med vägen ner till idrottsplatsen, bilvägen ska förstärkas med ytterligare ett lager asfalt och utfarten från återvinningscentralen ska göras säkrare. För att öka cykelsäkerheten kommer det också att byggas nya cykelöverfarter vid både in- och utfarten till återvinningscentralen.

Arbetet kommer att slutföras under sommaren 2019. Under byggtiden kan det emellanåt uppstå mindre trafikstörningar vid in- och utfarten. Vi ber därför våra besökare att visa förståelse och köra försiktigt.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020