Godkänt förslag på nya renhållningstaxor

Bild: Fyrfackskärl vid tomt

Idag torsdagen den 16 maj, godkände Tekniska nämnden i Växjö kommun SSAM:s förslag om renhållningstaxor för år 2020. Det innebär att taxeförslaget går vidare för beslut hos kommunfullmäktige i juni.

De nya taxorna för fastighetsnära insamling grundar sig på en upphandling av ny entreprenör för insamling. Taxan är precis som tidigare miljöstyrande vilket innebär att det alternativ som bäst gynnar miljön är billigast för hushållen.

Slutgiltigt beslut om renhållningstaxorna tas i Växjö kommunfullmäktige den 11 juni.

Senast uppdaterad: 22 december 2020