Politiker på studiebesök på SSAM

Politikerna i Växjö kommuns tekniska nämnd besökte under torsdagen SSAM och återvinningscentralen på Norremark. SSAM:s vd Jessica Cedervall säger att responsen från politikerna var positiv, särskilt vad gäller den nya fastighetsnära insamlingen med fyrfackstunnor.

Politiker i gula västar står framför personal från SSAM på återvinningscentralen.

Ola Sjösten, enhetschef på SSAM, visar runt på Norremarks återvinningscentral.

Sedan valet har många nya politiker tagit plats i tekniska nämnden i Växjö, därför utbildas de i kommunens olika verksamheter. I dag var de på plats på SSAM:s kontor och därefter på studiebesök på Norremarks återvinningscentral. Nino Pastene (M) är ny ledamot i nämnden och uppskattar den nya återvinningscentralen.

– Det har blivit bättre och enklare, och det dånar inte lika mycket när man slänger saker som det gjorde innan när det var inomhus, säger han.

På kontoret fick politikerna veta en del om pågående projekt, så som planerna på att anläggningen på Häringetorp ska elförsörjas via solceller, framtida planer på behovsanpassad avfallstömning och en lägesrapport kring fyrfackssystemet.

– Det är bra med mycket fokus på cirkulär ekonomi – att det inte bara handlar om avfallshantering. Det har det blivit i och med det nya bolaget, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i nämnden.

SSAM:s vd Jessica Cedervall är nöjd med besöket.

– Det är viktigt att vi visar upp och berättar om verksamheten för politikerna i våra ägarkommuner. Vi fick väldigt positiv respons, det var flera som var särskilt positiva till det nya insamlingssystemet, säger hon.

Senast uppdaterad: 16 maj 2019