Få svar på dina frågor

Måste jag lämna till återvinning? Vad händer med det farliga avfallet? Mitt kärl har gått sönder, vad ska jag göra?

Nu har vi sammanställt de vanligaste frågorna om avfall, sortering och SSAM. Du hittar frågorna och svaren här.

Bild: Sortering pågår på Norremarks återvinningscentral.
Senast uppdaterad: 2 juli 2020